Oblíbené prodejny :

Fotoantik Jech
Foto Škoda
Oehling
1024x768,
IE, Mozilla

Analyzátor barev do fotokomoryPro zjednodušení práce ve fotokomoře v barevných procesech se vyrábí barevné analyzátory, které mohou zjednodušit práci s přestavováním barevných filtrací v případech, kdy film není stejnoměrně exponován (myslím teď barevně). Takový jednoduchý srovnávací analyzátor Vám přinášíme v tomto článku. Upozorňuji, že schema není naší originální konstrukcí. Toto jsem kdysi obdržel od kamaráda, a nevím už odkud pochází. Pravda však je, že funguje.Jedná se o velmi jednoduché zařízení, které pracuje tak, že po správném nastavení filtrací na zvětšováku na první fotografii se zkalibruje analyzátor, a poté se jím porovnávají na dalších záběrech jednotlivé filtrace přepínáním jednotlivých filtrací na analyzátoru.

Celé zařízení je napájeno z destičkové baterie 9V, za níž následuje integrovaný stabilizátor typu 78L05. Srdcem je zde operační zesilovač, pracující jako klopný obvod, porovnávající napětí na invertujícím a neinvertujícím vstupu, při čemž do jednoho je napětí přivedeno přes potenciometry P1 (filtrace C), P2 (filtrace M) a P3 (filtrace Y), a do druhého přes fotoodpor, který snímá světlo přímo před objektivem zvětšováku. Podle toho, na kterém vstupu je vyšší napětí, rozvítí se jedna z LED (D1, D2). Přestavováním filtrací na hlavě zvětšováku docílíme stavu, mezi svitem obou LED.

V přístroji je přepínač, přepínající měření jednotlivých filtrací. Při přepnutí do polohy, kdy je zapojen P1, měří filtraci C, při připojení P2 měří filtraci M a při připojení P3 měří filtraci Y. Aby však při měření konkrétní filtrace nereagovalo čidlo na celé spektrum, je třeba s přepínačem spřáhnout barevné filtry, které se vřadí před čidlo, a to tak, že při měření C se před čidlo předřadí červený filtr, při měření M se před čidlo předřadí zelený filtr, a při měření Y se předřadí modrý filtr. Tyto filtry by měly mít stejnou hustotu. Dnes není problém sehnat různobarevné čiré plasty (měřidla, domácí potřeby apod.). Filtry vytvoříme vyříznutím čtverečku asi 1x1 cm z čirého barevného plastu uvedené barvy. Samotné čidlo a přepínač umístíme tak, aby bylo možné na hřídelku přepínače přilepit kolečko z kartonu, ve kterém vyřízneme tři čtvercové otvory na vlepení filtrů tak, aby při přepínání na jednotlivá měření barev vždy konkrétní filtr byl před čidlem. Světlo z oblektivu zvětšováku musí dopadat na čidlo (fotoodpor) přes filtr. Jediným nastavovacím prvkem celého zařízení je trimr R6, kterým se nastaví natrvalo svit LED tak, aby svítily stejnou intenzitou. Z důvodu různých napětí LED, použijeme obě stejné.

Zařízení se vestaví do plastové krabičky tak, aby čidlo bylo na horní straně tak, aby bylo možné jej přiložit přímo k objektivu zvětšovací hlavy. Protože každý zvětšovací přístroj má vedle objektivu úchyt na červený filtr, který se hojně používal v dobách, kdy nebyly k dispozici expoziční hodiny, je možné tento úchyt použít k upevnění otočného ramene, na kterém bude připevněn analyzátor tak, že jej při měření vysuneme pod objektiv a po měření jej odsuneme stranou objektivu, stejně jako se to dělalo s červeným filtrem.Práce s přístrojem


Po správném nastavení filtrací na barevné hlavě (po zpracování prvního snímku) je třeba analyzátor zkalibrovat, a to tak, že přepínač nastavíme na C (před čidlem je červený filtr) a při rozsvíceném zvětšováku nastavíme P1 tak, aby byl v poloze, kdy nesvítí ani jedna LED - mezi svit jedné a druhé. Přepneme na měření M (přiřazen zelený filtr) a P2 nastavíme opět do polohy jako P1- mezi svit obou LED. Přepneme na měření Y (přiřazen modrý filtr) a P3 opět nastavíme mezi svit obou LED. Všechny tři potenciometry už v těchto polohách zůstanou, pokud nezměníme typ filmu, nebo fotopapíry.

Po změně snímku již obdobným postupem měříme jednotlivé filtrace. Přepneme na "C", přiložíme analyzátor k objektivu, a změnou filtrace "C" na hlavě zvětšováku docílíme stavu mezi svitem obou LED. Přepneme na měření "M" a filtrací "M" na hlavě nastavíme opět LED, a stejně tak "Y". Tímto způsobem můžeme porovnávat každý další záběr.


Použité součástky
R1 100k R2 100k P1 250k/N
R3 WK 65076 R4 2M7 P2 250k/N
R5 1k R6 1k5 P3 1M/N
R7 1k R8 10k C1 10n
R9 10k R10 22k D1 LED 3mm zel.
IO1 MAA 725J IO2 78L05 D2 LED 3mm zel.Text a úprava : © Franta