Oblíbené prodejny :

Fotoantik Jech
Foto Škoda
Oehling
1024x768,
IE, Mozilla

Barevné fotografie z diapozitivu
Na to, abychom pořídili barevné fotografie, není vždy nutné mít záběry na barevném negativu. Také je možné zhotovit fotografie z diapozitivu, a to hned několika postupy a procesy. Profesionální velké zvětšeniny se většinou dělají právě z diapozitivu, protože zde existuje proces, který poskytuje daleko kvalitnější výsledky, ovšem také za daleko kvalitnější cenu. Existuje však i levnější, inverzní proces. Nyní se pokusím Vám je trošku přiblížit.
Inverzní proces R-3


Jedná se o barevný inverzní proces, vhodný pro amatérské zpracování, pomocí kterého se vytváří zvětšeniny přímo z diapozitivu na inverzní papír . Na výběr jsou papíry s různým povrchem (leský, matný, apod.) a s různým kontrastem a gradací. Papíry jsou až na výjimky na RC podložce. Barvy jsou v tomto procesu vytvářeny chemickou reakcí při vyvolávání, stejně jako při běžném barevném procesu. Právě složitost tvorby barevného obrazu je nejkritičtějším místem pro budoucí trvanlivost. Fotografie vzniklá touto technologií má totiž tendenci na světle blednout, stejně jako běžná fotografie, pořízená procesem RA4. Obecně se trvanlivost takto zhotovených fotografií uvádí v rozmezí 5-20 let. Záleží na agresivitě prostředí, ve kterém jsou fotografie umístěné (pokud bude na fotku polovinu dne svítit sluníčko, nebude to trvat ani rok, než vybledne). Pro tyto účely však existují speciální UV laky ve spreji, nebo speciální skla do klipartů a rámů, která mají UV filtr, který tento proces zčásti eliminuje. Fotografie zhotovené tímto procesem nedosahují takového kontrastu, sytosti barev a ostrosti, jako fotografie zhotovené procesem P-4, který je znám pod dřívějším názvem Cibachrome, dnes Ilfochrome (popis v následujícím článku). Na druhou stranu tím, že se barevná informace chemicky vytváří, lze prakticky docílit jakéhokoliv barevného odstínu.
A pozor ! Filtraci v hlavě zvětšováku je třeba používat obráceně ! oproti normálnímu barevnému procesu, tedy přidáním barvy na hlavě tutéž barvu přidáme na výsledné fotografii.
Vhodnou chemií pro tento proces, dostupnou u nás je například Tetenal UK3, kterou lze objednat po internetu u firmy E.W.I., a to v balení po 1 litru za 1.199,30 Kč (s DPH), po 2.5 litru za 2.058,10 Kč (s DPH) a 5 litrů za 2.582,70 Kč (s DPH). Tato chemie je použitelná pro jakékoliv fotopapíry pro proces R3.
Další chemií je Kodak R3, a k ní příslušné inverzní papíry Kodak Ektachrome Radiance III, Agfachrome CRN nebo Fujichrome Paper Type 35, které najdete u fy. Fotoworld. Uvedené chemie jsou třílázňové (vývojka, ustalovač a stabilizátor).

Inverzní proces P-4 Ilfochrome ( Cibachrome )


Tento proces je znám pod starším názvem Cibachrome a považuje se za nejlepší a nejtrvanlivější způsob zhotovení zvětšenin z diapozitivu. Toto je hlavní důvod, proč všechny firmy požadovaly od fotografa diapozitivy, nikoliv negativy, či fotografie. Platí to i dnes, ale důvod je již z větší části jiný. (jde o scanning dia do digitální podoby). Zásadní rozdíl oproti všem jiným procesům, kde se barva vytváří na papíru při chemické reakci, je ten, že barva je již součástí papíru a při vyvolání se neexponovaná část chemicky odstraňuje (proces bělení). Speciální papíry Ilfochrome jsou vytvořeny velmi precizní technologií a obsahují jen základní azobarviva. Tím je zaručena maximální barevná stálost, protože tato barviva jsou řádově mnohem více odolná proti vnějším vlivům. Proto je trvanlivost zvětšenin zhotovených tímto procesem počítána v desítkách let (někde je udávána trvanlivost i 100 let) a také díky tomu se tento proces používá pro profesionální výstavní zvětšeniny. Tím, že je barva na papíře už před vlastní expozicí se také zvyšuje ostrost fotografie (nedochází k druhotnému rozptylu světla ve fotocitlivé vrstvě). Zároveň se zkracuje vyvolávací proces (jen jedna bělící lázeň), což má vliv na přesnější a věrnější barevné podání. Barvy na takto zhotovených fotografiích jsou sytější, kontrast je vyšší, což ale na druhou stranu omezuje použití tohoto procesu tam, kde není velký kontrast žádoucí. Další výhodou je podložka, která je z umělé hmoty (PE), což zamezuje zvlnění fotografie. Papíry je možné volit v provedení lesk nebo mat (v případě RC podložky) nebo v provedení super lesk (PE podložka).
Nutno upozornit, že tento proces není pro amatérské podmínky příliš vhodný, a hlavně je dost drahý. I se sháněním chemie a fotopapírů to není vůbec jednoduché (nenašel jsem je v žádné nabídce na intrnetu, ale předpokládám, že by se sehnat daly).

Diaduplikace


Je však ještě jedna cesta, která však není moc využívána pro svoji nedokonalost. Je to přefotografování diapozitivu na negativ za využití speciálního diaduplikačního nástavce na fotoaparát, který vyrábí například Soligor, a do kterého se vloží diapozitiv v rámečku, a v protisvětle se přefotografuje. Nutno říci, že tato metoda je sice amatérům finančně dostupná, ale má nedostatky, a proto bych ji příliš nedoporučoval. Jde o to, že vlastně vzniká mezičlánek ( negativ ), z nějž teprve pořizujeme fotografii, která je vlastně kopií z kopie. Ale při kvalitním diapozitivu bez škrábanců a prachových částic lze i takto pořídit vcelku dobré výsledky. Je ale nutné hlídat všudypřítomný prach, který je k plastové podložce filmu přitahován statickým nábojem.