Oblíbené prodejny :

Fotoantik Jech
Foto Škoda
Oehling
1024x768,
IE, Mozilla

Pozitivní expozimetr do fotokomoryProtože jste reagovali na naši výzvu se zájmem o další konstrukce,a nejvíce zájmu bylo o pozitivní expozimetr do fotokomory, přinášíme Vám tento návod, který usnadní práci ve fotokomoře, ovšem v převážně černobílém procesu (pro barevný proces je určen barevný analyzátor v následujícím návodu), i když expozimetr lze v barvě také použít, ovšem jen pro určení délky expozice, nikoliv pro korekce barev. Návod je opět extrémně jednoduchý, a doma zhotovitelný za jedno dopoledne.Jedná se o zapojení s monolitickým obvodem MAA 741 (TL..., MC..., BO...), který slouží jako obvod, porovnávající napětí na vstupu 2, pevně nastavené odporovým děličem 2x100k, a na vstupu 3, kde je napětí stanovené trimry 100k, 470k a potenciometrem 100k/N, které je ovlivňováno fotoodporem WK 65076. Pokud je na jednom vstupu napětí vyšší, než na druhém, svítí jedna LED, a opačně. V případě vyrovnaných napětí svítí obě LED. V okamžiku, kdy obě LED svítí svým nejvyšším jasem, je třeba nastavit trimr 1k tak, aby obě svítily stejnou intenzitou. O nastavení dalších dvou trimrů se zmíním později.

2s
15°2,5s
32°3s
51°4s
67°5s
81°6s
103°8s
121°10s
140°13s
155°16s
173°20s
189°25s
203°30s
225°40s
242°50s
256°60s


Nyní se budu věnovat mechanické konstrukci, která je troechu složitější. Jde o to, že přístroj se používá tak, že po strávném nastavení expozice na zvětšováku, a zhotovení první fotografie, je třeba zkalibrovat přístroj, a to tak, že jej vložíme na maskovací rám čidlem do oblasti střední hustoty obrazu, potenciometr nastavíme do polohy, kdy svítí obě LED stejným jasem, a na kolečku potenciometru musí být otočná stupnice ve vteřinách, kterou nastavíme na šipku narýsovanou na přístroji tak, aby čas proti šipce odpovídal času expozice první fotografie, kterou jsme již zhotovili. S touto stupnicí vůči kolečku potenciometru již neotáčíme. Při dalším záběru otáčíme kolečkem potenciometru se stupnicí, až docílíme svitu obou LED, a proti šipce na přístroji odečteme správný čas na stupnici. K tomu je nutné zhotovit tuto stupnici, což není tak jednoduché, protože má logaritmický průběh. Stupnice musí být na kolečku potenciometru (nebo hřídelce) připevněna otočně, aby jí bylo možné otáčet nezávisle na poloze hřídelky potenciometru a ovládacího kolečka. V uvedeném zapojení vzrůstají časy na stupnici z prava doleva, a to následovně: (nyní uvedu v tabulce časy na stupnici ve vteřinách v jednotlivých úhlech kruhu, a obrázek stupnice)
Pokud byste chtěli stupnici umístit ne na hřídel potenciometru, ale otočně na plastovou skříňku, bylo by nutné stupnici ocejchovat opačně (zleva doprava). Místo opačného malování stupnice je také možné zapojit opačně potenciometr. To už záleží na každém. Ovládání provádíme tak, že při kalibraci po dosažení svitu obou LED přidržíme ovládací kolečko potenciometru a druhou rukou natočíme stupnici příslušným časem proti šipce, nebo opačně, podle toho, kterou konstrukci zvolíte.

Po elektronické stránce konstrukce se jedná o jednu desku plošných spojů, umístěnou v plastové krabičce, kterých je dnes na trhu dostatek. Uvádím schema zapojení, i obrazec spojů desky a umístění jednotlivých součástek na desce. Zařízení je napájené z jedné destičkové baterie 9V. Čidlo (fotoodpor) umístíme tak, aby byl snímací plochou namířen nahoru tak, aby bylo možné měřit při položení přístroje na maskovací rám. Před činnou plochou fotoodporu je nutné umístit černou neprůsvitnou šablonu s otvorem o průměru 2mm (pro uvedené časy na stupnici). Při tomto je možné měřit pod objektivem zvětšováku tzv. plošné měření. Při měření bodovém na maskovacím rámu šablonu s dirkou odsuneme tak, aby byla viditelná celá činná plocha fotoodporu, a časy na stupnici násobíme 4x. Takto bylo dosaženo větší univerzálnosti expozimetru a možnosti měřit jak bodově, tak i matricově.

Výše uvedené zbylé dva trimry slouží k nastavení přístroje. Prní v hodnotě 100k (M1) určuje rozsah stupnice (díky tomuto trimru je možné rozsah stupnice změnit) a druhý 470k (M47) slouží k určení odpovídající citlivosti na intenzitu měřeného světla. První bude nutné nastavit pod zvětšovákem, a to tak, že například při cloně objektivu 4 nastavíme při svitu obou LED čas 10s, změníme clonu na 5,6 a pootočením potenciometru docílíme opět svito obou LED, při čemž čas na stupnici musí ukazovat dvojnásobný čas, to je 20s, při cloně 8 už 40s. Pokud tomu tak není, přestavíme trimr M1 a pokus opakujeme, až docílíme správné funkce ve všech rozsazích clon. Trimrem 470k nastavujeme správnou polohu stupnice tak, abychom při běžných expozičních časech se nedostali mimo stupnici. Vše je formou zkoušení pod zvětšovákem s vloženým středně hustým negativem. Vypadá to složitě, ale je to vesměs jednoduché a nastavení netrvá dlouho. Také při něm není nutné rozdělávat chemii. (předpokládám, že většina fotoamatérů si pamatuje přibližné časy expozic při vyvolávání svých fotek).