Oblíbené prodejny :

Fotoantik Jech
Foto Škoda
Oehling
1024x768,
IE, Mozilla

Práce s barevnými filtry
Práce s barevnou hlavou je odlišná orpoti práci s klasickou černobílou hlavou zvětšováku. Je nutné se naučit pracovat s barevnými filtracemi a pochopit složení barevného světla, a jak se ovlivňují barvy CMY a RGB. To se Vám pokusím přiblížit na této stránce.
Díky procesu RA-4 je postup téměř shodný s černobílou fotografií. Proces je tvořen barvotvornou vývojkou a bělícím ustalovačem. Rozdíl při práci s barvou oproti černobílému procesu, je používání barevných filtrací na barevné hlavě zvětšováku. Jsou zde čtyři (u starších hlav tři) ovládací prvky. Jeden na filtraci barvy žluté (Y-yellow), purpurové (M-magenta), azurové (C-cyan) a neutrální šedý filtr na snižování jasu (tento se u starších barevných hlav nenachází). Jak bylo řečeno v úvodu, u drahých přístrojů dochází při přidání barevných filtrací k automatické úpravě jasu (přidání jasu ubráním šedého filtru) a naopak. U levnějších zvětšováků je nutné s tímto počítat a jas upravit ručně. Jak, to ukazuje následující tabulka násobících koeficientů expozičního času v závislosti na přidávání filtrací. Taktéž uvádím tabulku, udávající závislost jednotlivých barevných filtrů, a filtrací v závislosti na převládajících barvách fotografie.


Tabulka násobení expozičního času "t"v závislosti na stupni barevných filtrací "0-200"
FiltraceY-yellowM-magentaC-cyan
0 t x 1,00 t x 1,00 t x 1,00
10 t x 1,05 t x 1,15 t x 1,09
20 t x 1,10 t x 1,28 t x 1,17
30 t x 1,14 t x 1,39 t x1,24
40 t x 1,17 t x 1,50 t x 1,30
50 t x 1,20 t x 1,60 t x 1,36
60 t x 1,22 t x 1,69 t x 1,41
70 t x 1,24 t x 1,78 t x 1,46
80 t x 1,25 t x 1,86 t x 1,51
90 t x 1,26 t x 1,94 t x 1,56
100 t x 1,27 t x 2,01 t x 1,60
110 t x 1,28 t x 2,08 t x 1,64
120 t x 1,29 t x 2,14 t x 1,68
130 t x 1,29 t x 2,20 t x 1,72
140 t x 1,30 t x 2,26 t x 1,75
150 t x 1,30 t x 2,31 t x 1,78
160 t x 1,31 t x 2,36 t x 1,81
170 t x 1,31 t x 2,41 t x 1,84
180 t x 1,32 t x 2,45 t x 1,86
190 t x 1,32 t x 2,49 t x 1,88
200 t x 1,32 t x 2,52 t x 1,90Na této tabulce lze odečíst, o kolik je nutné prodloužit stávající čas expozice po přidání některé z barevných filtrací. Například při stávajícím času expozice 40 s jsem přidal filtraci purpurové (magenta) o 30. Z tabulky vyplývá, že stupni filtrace purpurové na stupni 30 odpovídá koeficient násobení času 1,39. Stávající čas "t" tedy prodloužím 1,39x, tedy na 56 s. Pokud nemáme k dispozici expozimetr, nebo automatický rámeček, lze takto přesně zpočítat po změně filtrací přesný čas expozice, bez ničení fotopapírů.

A jak se vlastně filtry používají? No celkem jednoduše. Po zhotovení fotografie je nutné zkontrolovat, zda všechny barvy souhlasí. Pokud nějaká barva převládá, což nejlépe poznáme na ploše s čistou bílou, je nutné ji odfiltrovat. Vzhledem k tomu, že při výrobě fotografií se jedná o proces negativ-pozitiv, je třeba na zvětšovací hlavě přidat filtr stejné barvy, jaká na hotové fotografii převládá, čímž dojde na pozitivu k její eliminaci. Také je možné stejného účinku docílit snížením filtrace barvy protilehlé. Na rychlé porovnání potřebné filtrace uvádím tabulku pro práci s filtry. V této stati bych ještě uvedl, že pro domácí výrobu barevných fotografií je nanejvýš vhodné, a ušetří vám to práci, vyfotografovat na každý film na první políčko barevnou tabulku s vyváženými barvami. Tuto tabulku lze také objednat u firem, dodávajících profesionální fotopotřeby. Také je to velmi vhodné při použití barevného analyzátoru Meosix color, kdy po konečném vyvolání této tabulky, kdy jsou již barvy správné, podle nastavených filtrací zkalibrujeme analyzátor, a poté již jej můžeme použít pro porovnávání barevnosti dalších snímků. Ovšem pozor- někdy bude na fotografiích převládat nějaká barva celkem přirozeně (např. zelená při záběrech z pořírody). Zde je možné, že může dojít k částečně zkresleným výsledkům při použití analyzátoru (a taky samozřejmě nemusí). Proto je velká výhoda domácí fotokomory oproti minilabům, které jsou plně automatické (při poloautomatickém provozu většinou obsluha zřejmě spí) a podle toho vypadají výsledky.


vlastní aplikace barevných filtrů v závislosti na převládající barvě na fotografii
-převládá žlutápřidat filtr Y / ubrat M+C
-převládá purpurovápřidat filtr M / ubrat C+Y
-převládá azurovápřidat filtr C / ubrat M+Y
-převládá červenápřidat filtr Y+M / ubrat C
-převládá modrápřidat filtr M+C / ubrat Y
-převládá zelenápřidat filtr C+Y / ubrat MNa této tabulce vidíte základní činnost s filtry. Při posuzování hotové fotografie může převládat některá z barev. Protože hotová fotografie je barevně inverzní k negativu, je potřeba tu barvu, která převládá, na zvětšováku přidat, čímž dojde k jejímu odfiltrování. S filtry je nutné pracovat s citem, a neustále mít na paměti, že barvy na výsledné fotografii budou invertované. Při činnosti s filtry je však potřeba pracovat tak, aby nedošlo k tomu, že budou všechny tři filtra nastavené do kladných hodnot, protože barevy CMY dohromady tvoří černou, takže pokud jsou všechny tři filtry v kladných hodnotách, pouze se snižuje jas. Pokud tedy k tomuto dojde, filtr, který je nastaven na nejnižší hodnotu (např. 20) stáhneme na nulu, a oba sousední filtry také snížíme o stejnou hodnotu (tedy o 20). Vždy musí být jeden filtr na nulové hodnotě, při čemž vzhledem ke zbarvení negativního filmu, kdy je zde nejméně azurové, vychází vždy jako filtr v nulové hodnotě právě azurový.

Pro zjednodušení práce při zvětšování barevných fotografií doporučuji pokusit se sehnat na inzerát, nebo ve specializovaném obchodě, či bazaru expozimetr Meosix od přerovské Meopty a barevný analyzátor Meosix Color, taktéž od Meopty, které jsou výbornými doplňky ke zvětšovacímu přístroji, a ušetří mnoho papíru. Expozimetr Meosix ukáže po výměně záběru ve zvětšováku, o kolik upravit expoziční čas, barevný analyzátor ukáže, o kolik stupňů změnit jednotlivé barevné filtrace. Oba přístroje lze samozřejmě zakoupit i nové (většinou na objednání), nebo doma vyrobit s minimálními náklady podle našich NÁVODŮ.