Oblíbené prodejny :

Fotoantik Jech
Foto Škoda
Oehling
1024x768,
IE, Mozilla

Hyperfokální ostření
V článku o hloubce ostrosti jsme si vysvětlili, jak ovlivnit hloubku ostrosti podle vzdálenosti zaostření, clony a ohniska objektivu. Jak ale postupovat, když potřebujeme předem přesně zajistit požadovanou konkrétní hloubku ostrosti? I zde je jednoduchá pomoc, a tou je :

Hyperfokální vzdálenostDostáváme se k novému pojmu, a tím je hyperfokální vzdálenost. Mezi amatérskou veřejností koluje několik různých definicí tohoto pojmu, při čemž minimálně dvě jsou správné, ale pro praktické využití je nejvhodnější ta, která nám umožní stanovit si podle potřeby hloubku ostrosti podle daných parametrů. Vysvětlíme si tento pojem tedy následovně :
Jedná se o minimální vzdálenost zaostření fotoaparátu, od které bude vše až do nekonečna ostré. Tato je samozřejmě závislá na použitém ohnisku objektivu, a nastavené cloně. Hyperfokální vzdálenost lze podle uvedených parametrů vypočítat. Jelikož jsme si v článku o hloubce ostrosti řekli, že skutečná hloubka ostrosti se vždy nachází 1/3 před rovinou zaostření a 2/3 za rovinou zaostření, znamená to tedy, že prostor od hyperfokální vzdálenosti, tedy od roviny zaostření až po nekonečno, jsou ty dvě třetiny hloubky ostrosti, a tudíž před touto vypočtenou hyperfokální vzdáleností se ještě nachází prostor, ve kterém bude taky zaostřeno. tento prostor lze z hyperfokální vzdálenosti odvodit podle vztahů ve vzorcích, kterými vás zde nebudu zatěžovat, protože nepředpokládám, že by někdo do terénu nosil kalkulačku. V podstatě jde o to, že přední hranice hloubky ostrosti se nalézá v polovině hyperfokální vzdálenosti.
Pro praktické využití jsme pro vás připravili přehlednou tabulku hyperfokálních vzdáleností pro běžné ohniskové vzdálenosti a clony. V tabulce naleznete vždy dvě čísla. První je vypočtená hyperfokální vzdálenost, a druhé číslo za lomítkem je přední hranice hloubky ostrosti. Uvedu příklad :
jestliže použiju objektiv o ohniskové vzdálenosti 28mm, nastavím clonu 8, je podle tabulky hyperfokální vzdálenost, tedy vzdálenost na kterou musím zaostřit aby bylo vše až do nekonečna ostré, 3.27 metru. Přední hranice hloubky ostrosti je tedy 1.63 metru, a tudíž v tomto případě bude zaostřeno vše v prostoru od 1.63 metru až do nekonečna. ( U velkých vzdáleností jsou míry zaokrouhleny na celé metry. )

  f 2.8 f 4 f 5.6 f 8 f 11 f 16 f 22
20 mm 4.76 / 2.38m 3.33 / 1.66m 2.38 / 1.18m 1.67 / 0.83m 1.21 / 0.65m 0.83 / 0.41m 0.61 / 0.3m
24 mm 6.86 / 3.43m 4.8 / 2.4m 3.43 / 1.71m 2.4 / 1.2m 1.75 / 0.87m 1.2 / 0.6m 0.87 / 0.43m
28 mm 9.33 / 4.66m 6.53 / 3.26m 4.67 / 2.33m 3.27 / 1.63m 2.38 / 1.19m 1.63 / 0.81m 1.19 / 0.6m
35 mm 14.58 / 7.29m 10.21 / 5.1m 7.29 / 3.64m 5.10 / 2.55m 3.71 / 1.85m 2.55 / 1.27m 1.86 / 0.93m
50 mm 29.76 / 14.88m 20.83 / 10.42m 14.88 / 7.44m 10.42 / 5.21m 7.58 / 3.79m 5.21 / 2.6m 3.79 / 1.9m
70 mm 58.33 / 29.2m 40.83 / 20.41m 29.17 / 14.58m 20.42 / 10.21m 14.85 / 7.42m 10.21 / 5.1m 7.42 / 3.71m
105 mm 131.25 / 65.62m 91.88 / 45.94m 65.63 / 32.81m 45.94 / 22.97m 33.41 / 16.7m 22.97 / 11.48m 16.70 / 8.35m
135 mm 216.96 / 108.48m 151.88 / 75.94m 108.48 / 54.24m 75.94 / 37.97m 55.23 / 27.62m 37.97 / 18.98m 27.61 / 13.8m
200 mm 476.19 / 238.1m 333.33 / 166.66m 238.10 / 117.55m 166.67 / 83.34m 121.21 / 60.6m 83.33 / 41.66m 60.61 / 30.3m
300 mm 1071 / 535m 750 / 375m 536 / 268m 375 / 187.5m 272.73 / 136.36m 187.50 / 93.75m 136.36 / 68.18m
500 mm 2952 / 1476m 2067 / 1034m 1476 / 738m 1033 / 517m 751 / 375.5m 517 / 258.5m 376 / 188mMá to ale jeden háček. Tato tabulka se vztahuje na kinofilmový formát, a z něj pořízené zvětšeniny do formátu A4, tedy 20x30 cm. Proč tomu tak je, vysvětlím dále.

Předem pár asi překvapivých tvrzení, která se k tomuto tématu vztahují :
1) všechny výpočty se kterými se setkáváme jsou relativní, stejně jako vše kolem nás
2) hloubka ostrosti vlastně fyzicky neexistuje
Ať vypočítáváme hloubku ostrosti jakkoliv, fyzicky vzato zobrazený bod je ostrý vždy jen v rovině zaostření. Před ní a za ní je vždy neostrý. Jek je tedy možné využívat hloubku ostrosti, potažmo hyperfokální vzdálenost? Jednoduše. Zde využíváme nedokonalosti našich smyslů, přesněji zraku. Každý bod, který vyfotografujeme se zobrazí jako ostrý bod pouze v rovině zaostření. Mimo ni je již rozmazán, a to tím více, čím více je vzdálen od roviny zaostření. Jenomže lidský zrak je schopen takovéto posuny v ostrosti zaznamenat až od určité hranice. Obecně se soudí, že tato hranice je u kinofilmového políčka cca 0.028 mm průměru rozptýlení ostrosti jednoho bodu. ( někdy se udává 0.03mm ). Proto se u vzorců pro výpočet hyperfokální vzdálenosti setkáváme s toutokonstantou, díky které vypočteme, jak daleko od roviny zaostření uvidíme ještě vše ostré. Proto má při těchto výpočtech vliv i později zhotovená zvětšenina. Pokud bychom se snažili z kinofilmu vytvořit obraz o velikosti 60x90 cm, zjistili bychom, že oproti této tabulce je hlobka ostrosti menší, protože tam, kde u menších zvětšenin uvidíme ještě vše ostré, bude již rozptyl jednotlivých bodů za hranicí nerozlišitelnosti lidským okem a my to již uvidíme. Z toho důvodu není možné vypočítat hyperfokální vzdálenost využitelnou v praxi pro všechny formáty negativu, ale i následné zvětšeniny. Vystačíme si však s touto tabulkou pro nejběžnější formát negativu 24x36mm a zvětšeniny do formátu 20x30 cm.

Dalším ne nepodstatným vlivem na hyperfokální vzdálenost a celkově hloubku ostrosti má také stavba objektivu. Jak jsem uvedl, je rozsah ostrosti dán velikostí rozptylu zaostřeného bodu, tedy mírou jeho rozmazání, která v poli hloubky ostrosti nepřekračuje cca 0.03mm. Z toho lze vcelku jednoduše odvodit, že u pevného objektivu s dokonalou optickou sestavou bude toto pole ostrosti delší, než u o něco méně kvalitních zoomů, protože optickou sestavu pevného objektivu lze přesně propočítat, kdežto u zoomu, kde se několik sestav vzájemně pohybuje, to je složitější. V praxi to můžeme vidět v porovnání například pevného objektivu Nikkor 50mm/f1.4 s některým běžným setovým zoomem, kde při nastavení zoomu na 50mm a stejné clony například na 4 zjistíme u uvedené velmi kvalitní pevné padesátky podstatně větší hloubku ostrosti, která je viditelná i u malých zvětšenin. Z těchto uvedených důvodů je zřejmé, že všechny výpočty musíme brát částečně s rezervou, protože většinou se vztahují na jednoduchou optiku, ale zoom je už natolik opticky složité zařízení, že zde nelze uplatnit všechny výpočty beze zbytku.© Franta