Oblíbené prodejny :

Fotoantik Jech
Foto Škoda
Oehling
1024x768,
IE, Mozilla

IR dálkové spouště fotoaparátu
Přinášíme dvě schemata na dálkové infračervené spouště k fotoaparátu, či blesku. První schema je na kompletní ovladač, tedy vysílač i přijímač s použitelností na vzdálenost cca 10 metrů. Druhé schema je pro ty, kteří chtějí ušetřit ještě více, a jedná se jenom o přijímač, při čemž jako vysílač lze použít jakýkoliv dálkový ovladač pro domácí spotřební elektroniku, bez ohledu na jeho kódování přenosu. Ještě musím podotknout, že ceny těchto konstrukcí jsou naprosto směšné, oproti cenám továrních výrobků, a to jak IR, tak i kabelových spouští. Takže neváhejte a vrhněte se do práce.
IR dálková spoušť poprvé :


Vysílač je velmi jednoduchý, a skládá se z přesného časovače řady 555, který generuje řadu inpulzů pro běžnou infračervenou LED CQY89A, LD271, L-53F3BT či obdobný typ. K popisu není prakticky co říci. Napájení je řešeno třemi 3V knoflíkovými bateriemi, které v případě použití nízkopříkonové CMOS verze časovače ICL 7555, vydrží ve vysílači několik let. Vysílač je umístěn do miniaturní plastové krabičky zakoupené v GM elektronic. Desku plošných spojů neuvádím, tu si každý vytvoří dle zakoupené krabičky. Pochopitelně je možné použít SMT montáže pro maximální miniaturizaci, a vestavět vysílač do krabičky určené k zavěšení na klíče.


Přijímač je taktéž velmi jednoduchý. Jako přijímací prvek je použit IR detektor BPW-50, nebo 53P3BT případně obdobný typ. Impulzy jsou zesíleny zesilovačem T1, T2 s velkým zesílením. Výstupní signál je usměrněn zdvojovačem napětí, a následný T3 vybavuje relé, na jehož kontakty je připojen kablík s konektorem do fotoaparátu, případně blesku. Konektor si musí každý vyřešit podle použitého fotoaparátu a svých schopností. Přijímač je před umístěním do plastové krabičky nutné umístit do stínícího plechového krytu, a ten propojit se zemnícím cpojem na desce plošného spoje. Na krabičce je vespod připevněna patka pro zasunutí do sáněk na blesk na fotoaparátu. Vhodné je bleskovou botku na krabičku umístit otočně, aby bylo možné přijímačem otáčet tak, aby bylo čidlo směrováno k vysílači. Napájení je řešeno 9V destičkovou baterií. Jako relé je vhodné použít miniaturní relé, například jazýčková relátka do pl.spoje. Tato relátka se vyrábí pro spínací napětí 5V a 12V. Použil jsem 12V relátko, které při 9V spínalo spolehlivě. To je třeba vyzkoušet. Pokud je požadavek na co nejmenší rozměry, je možné použít technologii povrchové montáže SMT a napájet opět třemi 3V knoflíkovými bateriemi.
Při shánění vysílacího a přijímacího IR prvku je třeba dbát na to, aby měly stejné parametry (např. vlnovou délku světla). Zapojení je vyzkoušeno s vysílací diodou CQY98A, a přijímací diodou BPW50. Jako vhodný by mohl být vys/přij. pár: L-53F3BT / L-53P3BT. Pro zmenšení clivu okolního světla je vhodné před snímací prvek umístit tmavě červený filtr.
IR dálková spoušť podruhé :Tento ovladač se skládá pouze ze širokopásmového přijímače, který je ovládán jakýmkoliv dálkovým ovladačem, například k televizi, či Hi-Fi věži. Zde je jako přijímač použita dioda 53P3BT, jejíž přijatý signál vyhodnocuje integrovaný obvod SL486, vyvinutý speciálně pro tyto aplikace. Opět je nutné přijímač umístit do plechové stínící krabičky. Desku plošného spoje opět neuvádím, záleží na použité krabičce, a pro jednoduchost schematu si s ní každý jistě poradí. Na schematu je výstup vyveden přes přepínač ze dvou výstupů IO, které se liší svým stavem při příjmu IR signálu. Jeden výstup je aktivní při aktivním příjmu, druhý je aktivní bez příjmu signálu. Toho lze využít při různých dalších aplikacích. Ještě bych upozornil, že stabilizátor L-50 byl zvolen protože má minimální úbytek napětí. Lze jej nahradit obvodem 78L05, ovšem s vyšším úbytkem napětí, a tím i spotřebou. Co se týče relé, bylo opět použito miniaturní jazýčkové relé do desky pl.spojů, na 5V. Pro zmenšení clivu okolního světla je vhodné před snímací prvek umístit tmavě červený filtr.


©Franta