Oblíbené prodejny :

Fotoantik Jech
Foto Škoda
Oehling
1024x768,
IE, Mozilla

Rychlonabíječ fotoblesků

Jak jsem uvedl v úvodu, jedná se o přenosné zařízení pro rychlé nabíjení elektronických fotoblesků, díky kterému se po záblesku blesk téměř okamžitě opět nabije a lze znovu fotit. U blesku s GN 30 se po jeho úplném vybití zrychlí nabíjení z cca 15s na asi 1-2s.
Zařízení se zkládá ze zdroje, kterým je bezúdržbový olověný akumulátor, který je hermeticky uzavřený a může pracovat v jakékoliv poloze. Další částí je elektronika signalizace napětí na akumulátoru, která signalizuje plné nabití, provozní napětí a vybití na stanovenou mez, dále nabití blesku. Poslední částí je měnič s vypínací automatikou, který z 12V akumulátoru vyrábí cca 700 V, kterými se nabíjí provozní kondenzátor v blesku, a po nabití na stanovené napětí automatika nabíjení zastaví. Baterie v blesku však musí být, protože řídí elektroniku blesku.

Elektronika je tvořena celkem třemi IO MAA 741, při čemž první porovnává napětí na akumulátoru s referenčním napětím, které je tvořeno D1, D2, T1 a T2. Pokud je na aku. napětí větší, než 10 V (nastaveno trimrem P1), svítí zelená LED D3, signalizující provozní napětí. Pokud napětí na aku klesne pod 10 V, IO překlopí, zhasne zelená LED D3 a rozsvítí se červená LED D4, signalizující vybitý akumulátor. Druhý IO MAA 741 porovnává také napětí na aku, a při zvýšení na hodnotu 14,5 V (nastaveno trimrem P2) se rozsvítí žlutá LED D5, která signalizuje plné nabití akumulátoru. Zelená LED D3 při tom stále svítí. Třetí IO MAA 741 funguje jako automatika nabíjení blesku, a porovnává napětí na provozním kondenzátoru v připojeném blesku, s paralelním C4, přes odporový dělič R17, P3. Při nabití blesku na požadované napětí, se rozsvítí žlutá LED D6, zároveň tranzistor T3 zkratuje startování měniče, a nabíjení blesku se zastaví. Napětí, při kterém se má nabíjení zastavit, se nastavuje trimrem P3, a je nutné nejdříve zjistit změřením kondenzátoru v blesku po jeho nabití původními bateriemi, abychom zjistili, na kolik se má nabíjet. Na výstupu měniče je kondenzátor C4, který se nabíjí paralelně s kondenzátorem v blesku, a mírně zvyšuje výkon blesku.


Měnič blesku se zkládá z tranzistorů T4 a T5 a z transformátoru, který je navinutý na feritovém jádru EE 12x14 mm. Primární vinutí tvoří 26 závitů drátu průměru 1mm, sekundární vinutí cca 900 závitů drátu průměru 0,25 mm. Účinost měniče je nutné vyzkoušet změnou mezery mezi oběma polovinama jádra, čímž se mění rychlost nabíjení blesku. Měnič je velice jednoduchý a spolehlivý, a pokud nenastartuje na první zapojení, je nutné přehodit vývody jednoho z vinutí. Po jeho zprovoznění je nakonec potřeba doladit účinost měniče změnou mezery mezi oběma polovinami EE jádra vkládáním tvrdého papíru, či silnějšího nekovového materiálu. Rozdíly v účinosti poznáme v rychlosti nabití blesku. Po vyladění obě poloviny jádra i s vložkou, vymezující mezeru, slepíme např. sekundovým lepidlem.
Jako poslední je třeba vzhledem k použití výstupního kondenzátoru v blesku vyměnit oddělovací diodu za výkonější, např 1N5404, pokud budeme na tento rychlonabíječ předělávat blesk, který není opatřen konektorem, je nutné do něj oddělovací diodu vestavět tak, aby vedla od +pólu propojovacího kabelu od nabíječe, směrem k +pólu hlavního kondenzátoru v blesku.

Seznam součástek


R1 -12k R12 -560R T1 -KF-517 D1 -KA-223 C1 -20M/16V
R2 -180R R13 -2k2 T2 -KSY-62 D2 -KA-223 C2 -1M svitek
R3 -68k R14 -470 T3 -KF-507 D3 -LED zelená  
R4 -820R R15 -180k T4 -KF-507 D4 -LED červená  
R5 -1k R16 -68R T5 -KU-608 D5 -LED žlutá  
R6 -68k R17 -1M8 P1 -330k D6 -LED žlutá  
R7 -27k R18 -27k P2 -330k D7 -1N5401  
R8 -820 R19 -27k P3 -330k C3 -0.5M/450V  
R11 -12k D9 -1N5401 D8 -1N5401 C4 -100M/400V  

Záver


Zařízení je velice jednoduché a hlavně spolehlivé. Postavil jsem už tři kusy, a všechny fungovaly po prvním zapojení. Středně znalý radioamatér si s tímto schematem jistě poradí. Jako vhodný obal na toto zařízení mohu vřele doporučit konstrukční krabičku UPK-12, zakoupenou v GM Elektronik za 74,-Kč. Vejde se do ní přesně akumulátor 12V 6,5Ah, a elektronika, a po doplnění o nosný popruh, zakoupený ve sportu, to vypadá velice profesionálně. Desku ploš.spojů neuvádím, protože ta záleží na použité skříňce a dalších možnostech. Jen doporučuji desku dělat metodou dělících mezer, protože z akumulátoru teče cca 2 - 2.5A, tak aby cesty na desce nebyly moc úzké. Taky pozor na výstupní kondenzátor, pokud je nabitý. Dokáže pěkně kopat !!


Pro ty, kdo si neporadí s nabíječkou akumulátoru, uvádím na závěr schema jednoduché nabíječky, která nabíjí akumulátor stzabilizovaným proudem cca 1A. Nabíjení je třeba hlídat, a po dosažení 14,5 V na akumulátoru nabíjení zastavit. Je ale také možné nabíjení hlídat elektronikou na hlavní desce, a to tak, že přidáme vypínač, kterým zkratujeme emitor a colektor T3, a nabíjení aku provádíme při zapnutém hlavním vypínači, a sepnutém přidaném vypínači na T3, který odstaví měnič, avšak ostatní elektronika je v činnosti, takže nabíjení je hlídané žlutou LED (D5), která se při dosažení napětí 14,5V na aku rozsvítí, což signalizuje plné nabití. Poté nabíječku odpojíme, vypneme hlavní vypínač zařízení, vypneme zkratovací vypínač na T3, čímž obnovíme zrušenou činnost měniče.Autor : Franta ©