Oblíbené prodejny :

Fotoantik Jech
Foto Škoda
Oehling
1024x768,
IE, Mozilla

Dálkové RC ovládání fotoaparátu
Na tomto místě jste mohli ještě nedávno nalézt návod na dálkové ovládání fotoaparátu s přenosem analogového signálu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o přenos právě analogového signálu, docházelo ve velkých městech k rušení přenosu a k vyvolávání falešných impulzů, což vedlo k samovolnému "fotografování". Všem, které jsem snad nějak tímto mystifikoval, se omlouvám a přináším Vám nový návod se stejnými VF moduly ( takže kdo si je již koupil, o nic nepřijde), ale tentokrát s přenosem digitálního kódového signálu, který nepodléhá žádnému rušení, protože přijímač reaguje až po přijetí několikerého opakovaného kódového slova. Tato RC souprava pracuje již ve třech exemplářích a to bez jakýhkoliv problémů.Jak jsem již nastínil, jedná se o zařízení pro dálkové ovládání fotoaparátu, či blesků kódovanm radiovým signálem. Vzhledem k tomu, že jak u vysílače, tak i u přijímače jsou použity tovární VF moduly AUREL a tovární enkodér a dekodér, není nutné na zařízení nic ladit a pracuje ihned po správném zapojení. Toto zařízení je ještě jednodušší co do konstrukce, než uvedené předchozí zapojení, takže při pečlivé práci jej zvládne i nepříliš zkušený konstruktér se znalostmi práce s CMOS obvody.


VysílačVysílač se skládá z enkodéru MC 145026, který vytváří kódové slovo na frekvenci 1.71 kHz. Kód je závislý na zapojení vývodů č. 1,2,3,4 a 5. Kterýkoliv z těchto vývodů můžeme zapojit zcela libovolně, a to buď na plus, nebo na zem, či nechat nezapojené. Vzhledem k tomu, že je zde 5 trinárních vývodů (se třemi možnostmi na každém), máme 35, to je 243 možných kódů. Enkodér se spouští tlačítkem na vývodu 14 připojeným na zem. Z vývodu č. 9 je kód veden do vysílacího modulu AUREL TX-SAW 433.92 MHz, jehož vývody jsou orientovány přesně podle obrázku. Vysílací modul opatříme krátkou anténkou dlouhou 34, 17, nebo 8.5 cm. POZOR! Hodnoty odporů a kondenzátoru u vývodů enkodéru č. 11, 12 a 13 MUSÍ být dodrženy přesně, s maximální tolerancí 5% !!! Celé zařízení je napájeno z 9V destičkové baterie, přes monolitický stabilizátor LE50 (nízkoodběrový 5V stabilizátor), případně 78L05. Vysílací modul AUREL a enkodér Motorola MC 145026 seženeme v obchodní síti GES Elektronik. Modul Aurel zapájíme za vývody nastojato do desky plošných spojů k jednomu okari desky. Tuto umístíme do malé plastové krabičky s otvorem pro 9V baterii. Přestože se jedná o Vf zařízení, není nutné jej stínit. Kódové vývody můžeme zapojit napevno, nebo použít miniaturní DIP spínače, takže budeme mít kdykoliv možnost kód změnit. Na vysílač můžeme jako anténu použít malou teleskopickou anténu (34cm) běžně prodávanou v prodejnách s elektronikou. Pokud je tato anténa zasunuta, je dosah ovládání cca 20m, s vysunutou 34cm anténou je dosah cca 100m. Obrazec desky s plošným spojem neuvádím, protože je to závislé na schopnostech a možnostech konstruktéra a na sehnané krabičce.


PřijímačPřijímač je tvořen přijímacím modulem AUREL RX-BC/NB 433.92 MHz, který opět opatříme krátkou anténkou 17cm, nebo 8.5cm. Z přijímacího modulu jde signál na dekodér MC 145027, který má opět 5 vývodů na volbu správného kódu. Jedná se opět o vývody 1,2,3,4, a 5, které MUSÍ být zapojené stejně, jako u vysílače !, jinak by nebyl schopen přijatý kód rozluštit.POZOR! Hodnoty odporů a kondenzátorů u vývodů dekodéru č. 6, 7 a 10 MUSÍ být dodrženy přesně, s maximální tolerancí 5% !!! Aby byla zcela vyloučena možnost přijetí náhodného kódu vyvolaného náhodně nějakým rušením, čeká dekodér na minimálně dvojí opakování správného přijatého kódu, než zareaguje. Protože kvůli možnostem vysílacího a přijímacího modulu jsem byl nucen použít relativně nízký kmitočet kódu ( 1.71 kHz ), má příjem malé zpoždění ( jen cca 0.2s) právě kvůli bezpečnostnímu opakování přijatého kódu. Toto zpoždění je však minimální a nemá na nic vliv.
Z vývodu 11 dekodéru je přes odpor 1k8 ovládán tranzistor, který spíná malé 5V jazýčkové relé, jehož spínané kontakty jsou kablíkem připojeny přes konektor k fotoaparátu, případně k synchronizačnímu kontaktu blesku. Celé zařízení je opět napájeno 9V baterie přes 5V stabilizátor LE50, případně 78L05. Musím upozornit, že stabilizátor LE50 je podstatně vhodnější, než stabilizátory řady 78...., protože pracuje ještě při napětí baterie 6V, tedy již při vybité baterii. Stabilizátory 78L05 potřebují pro správnou funkci minimálně o 3V vyšší napětí, než je stabilizované, tedy 8V. Jako nejvhodnější relé jsou taková, která mají minimální odběr a minimální potřebný proud pro sepnutí. Osobně používám miniaturní jazýčková relé do plošného spoje S1A050000 - prostřední dva vývody jsou od cívky, krajní dva vývody jsou spínané - k těm připojíme výstupní kabel s konektorem k fotoaparátu. Obrazec desky s plošným spojem neuvádím, protože je to závislé na schopnostech a možnostech konstruktéra a na sehnané krabičce.Tato souprava pro dálkové ovládání fotoaparátu byla již odzkoušena na třech kusech a vždy pracovala ihned po zapojení, takže není třeba se obávat nějakých komplikací. Taktéž rušení zmiňované v úvodu článku se zde již nevyskytuje, což je zajištěno právě opakovaným kódovaným přenosem. Toto zařízení je velmi vhodné pro fotografování velmi plachých tvorů, kteří se však většinou vrací stále na stejná místa, takže můžeme nastražit fotoaparát na stativ a z bezpečné vzdálenosti sledovat jejich pohyb a exponovat. Je vhodné krabičku přijímače opatřit botkou ze starého blesku, aby bylo možné jej nastrčit do sáněk blesku na fotoaparátu a kablíkem propojit s fotoaparátem. Odpadne tak problém s umístěním přijímače. Není příliš vhodné jej "věšet" na stativ, zvláště pokud je kovový. Mohlo by tak dojít ke zhoršení příjmu. Celé zařízení má dosah cca 100 metrů, což je naprosto vyhovující. Většinou se stejně neodvážím vzdálit od fotoaparátu dále, než na 20 metrů - většina čechů si totiž demokracii vysvětluje tak nějak posvém.
©Franta