Oblíbené prodejny :

Fotoantik Jech
Foto Škoda
Oehling
1024x768,
IE, Mozilla

Reverzní kroužek s přenosem funkcí a makrobleskem
Toto zařízení vzniklo pro zjednodušení práce v makrooblasti. Odpadá přidávání dalšího objektivu v převrácené poloze na základní objektiv tím, že přímo základní objektiv se na tělo fotoaparátu nasadí v převrácené poloze. Aby bylo možné tento způsob aplikovat i na AF fotoaparáty, je zde zřízen převod elektronických funkcí propojením kabelem.
Jako základ reverzního kroužku mi posloužil mezikroužek Soligor AF 12mm pro Nikon. Tento je nutné rozebrat a oddělit oba bajonety, které jsou propojené plošnou vodivou fólií, kterou též odstraníme. Na bajonet, který přijde do těla fotoaparátu vyřízneme z 2mm silného duralu, nebo pertinaxu mezikruží, které přišroubujeme k bajonetu a k němu lepidlem Epoxy 1200 přilepíme, nebo přišroubujeme zakoupenou redukci Cokin P s příslušným závitem pro objektiv, který budeme používat. Druhý bajonet přišroubujeme zpět do plastového těla původního mezikroužku. Oba bajonety je třeba nyní propojit plochým kabelem se 7 žilami. Po odstranění původního propojení v obou bajonetech zůstanou kontakty, ke kterým je možné připájet kabel, ale je nutné kontakty osmirkovat tak, aby byly naprosto čisté, aby cín chytil co nejrychleji, protože při delším pájení by mohlo dojít k vytavení kontaktů z plastového uchycení ! Kabel nakonec zakápneme plastem tavnou pistolí, aby byl zajištěn proti pohybu, a izolován. Nakonec ohmmetrem proměříme kontakty na obou stranách, zda jsou vzájemně správně propojené.

Po konstrukci nasadíme reverzní kroužek na objektiv, a tento opačně nasadíme na fotoaparát a pžezkoušíme funkci. Takto zhotovený kroužek přenáší všechny elektronické funkce (samozřejmě mimo AF, který by se zde stejně neuplatnil).
Nyní zhotovíme na objektovou stranu kroužku makroblesk, který bude napevno připevněn na plastové tělo původního mezikroužku, na kterém je bajonet. Několik konstrukcí bylo již popsáno v článcích Makroblesk , a Makropředsádka na tomto webu. Osobně jsem blesk konstruoval tak, že jsem zhotovil obdélníkovou krabičku spájenou z oboustranného kuprextitu na plošné spoje, do níž jsem instaloval dvě trubicové výbojky z blesků zakoupených v bazaru, a tyto jsou řízené řídícím AF bleskem popsaným v uvedených článcích, kdy na fotoaparátu používám režim "A" (priorita clony). Jak jsem již popisoval ve zmíněných článcích, doporučuji použít jako řídící jednotku blesk, který má GN minimálně 30, ale spíše více, protože zhotovená hlavice makroblesku rozptyluje a tak GN rapidně klesá na cca 8 - 10. Na makro zblízka to však postačí. Konstrukci vidíte na fotografiích.

Takto je možné se dostat k velice pěknému makru bez dalších vysokých nákladů, protože lze použít běžné zoomové objektivy v rozmezí ohnisek cca 35-105. Celkové náklady jsou tvořené pouze zakoupením mezikroužku (cca 1.400,-Kč) a dvou bazarových fotoblesků na výbojky (doporučuji blesky s GN alespoň 30, které mají výbojky s výkonem cca 50-60 Ws). Také je možné na hlavici blesku instalovat přepínač pro možné vypnutí jedné z výbojek, čímž lze docílit směrového osvětlení a vyhnout se tak plošnému obrazu bez stínů, což je slabým místem všech makroblesků s kruhovými výbojkami. Kdo však chce zhotovit hlavici s využitím kruhové bleskové trubice, lze ji zakoupit na této adrese za cca 600,-Kč, a lze s touto docílit velice dobrých výsledků, protože trubice má dosti vysoký výkon (za předpokladu použití výkonného blesku jako řídící jednotky). Taktéž lze u téže firmy zakoupit rovné trubice, které jsou sice i s reflektorem (175,-Kč), ale ten můžeme klidně vyhodit, nebo schovat na jiné aplikace. Jsou zde k mání i trubice bez reflektoru, ale tyto jsou na malý výkon (20Ws) a jsou nevhodné pro tuto aplikaci.