Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Automatická rychlonabíječka na akubloky radiostanic

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Jelikož mám mnoho různých akubloků, zatoužil jsem po univerzální pulzní nabíječce, která by nabíjela různé počty akumulátorů v bloku různých kapacit, sledovala křivku deltaU, a respektovala různý průběh deltaU u NiCd a NiMh. Jelikož takovéto nabíječky jsou velmi drahé, rozhodl jsem se pro domácí konstrukci s využitím speciálního obvodu MC33340.
Zkonstruoval jsem tak nabíječku, která nabíjí bloky od 2 do 10 článků, s kapacitami od 350mAh (AAA články) do 9Ah (C-články), a má přepínatelný průběh sledování deltaU. Články jsou chráněny časovačem pro případ špatného přečtení koncového napětí, nebo deltaU. Nabíječka vychází z obecně známého zapojení obvodu MC33340, takže se omezím v popisu jen na některé části zapojení.

Jako hlavní prvek zdroje napětí pro nabíjené aku je stabilizátor LM350, který musí být umístěn na dostatečně velkém chladiči, pro nabíjení největších kapacit velmi doporučuji použít ventilátor. Teplota stabilizátoru nesmí překročit 125°C. Za stabilizátorem je řada rezistorů přepínaných 12-ti polohovým otočným přepínačem, kterým se nastavuje kapacita nabíjených akumulátorů (nabíjení při tomto nastavení trvá cca 3-3,5h). Druhý přepínač, opět 12-ti polohový (poslední tři polohy jsou vyřazeny), přepíná počet článků v akubloku, tedy koncové napětí, dané napětím V-sen na pinu 1 obvodu MC33340. Tento pin sleduje nejen koncové napětí, ale i křivku deltaU, podle níž ukončí nabíjení (červená LED svítí trvale). Rezistory na tomto přepínači jsou zapojené do série proto, že při zapojení samostatného rezistoru na každou polohu přepínače by bylo nutné pro dosažení přesných hodnot spojovat více rezistorů. Takto vychází hodnoty přesně. Po ukončení nabíjení přepíná na udržovací proud. Sleduje též stav vložených aku. Pokud je na pinu 1 napětí nižší než 1V (vadný článek v bloku), nebo vyšší než 2V (nepřipojený aku, vadný aku), obvod nezačne rychlonabíjení, ale zůstává ve stavu udržovacího proudu (červená LED svítí trvale). Pokud je hodnota napětí na tomto pinu mezi 1-2V, zahájí pulzní rychlonabíjení (červená LED bliká). Pro správné čtení deltaU u akumulátorů NiCd i NiMh je obvod doplněn zdrojem referenčního napětí TL431, ze kterého je bráno napětí pro přepínač charakteristiky deltaU (přepínač NiCd/NiMh).

Pro případ že nedojde ke správnému přečtení průběhu deltaU, nebo koncového napětí, je obvod vybaven časovačem, který jej přepne do udržovacího proudu bez ohledu na stav aku. Tento časovač je uzemněním vývodu 7 nastaven na 4 hodiny. V případě, že chceme nabíjet větší kapacity, případně menší kapacity menším proudem po delší čas, je možné po zastavení nabíjení časovač resetovat tlačítkem RESET a pokračovat v nabíjení.

Nabíječ není složitý na stavbu, Výstup je opatřen panelovými 4mm svorkami, ke kterým připojuji buď "stojánek" na ručky, nebo plastové držáky článků podle počtu kusů nabíjených článků (články se samozřejmě nabíjí v sérii, jak jsou zapojeny v akublocích). Nabíječka na fotografii je zjednodušená verze, kterou jsem si vyrobil jako cestovní jen pro nabíjení FT-60 a VX-146. Tato verze má pevně nastavený počet článků na 6, a jen čtyři nastavení pro nabíjenou kapacitu.
Texty a úprava: František Javůrek ©