Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Luxusní podsvětlení Elix 77S

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
PŮVODNÍ VERZE SE ŽÁROVKAMA :


PŘEDĚLANÁ VERZE S BÍLÝMI LED :Jelikož mi na jinak výborné stanici vadilo žárovkové podsvětlení, které zbytečně zvyšuje spotřebu proudu, a dost ohřívá přední plastový panel, rozhodl jsem se je předělat na podsvětlení LED diodami, a to bez jakéhokoliv zásahu do desky plošných spojů, či osazených součástek, nebo tahání jakýhkoliv dalších drátů podél desky plošných spojů. Díky tomu byla jediná možnost místo každé žárovky osadit LED diodu s předřadným odporem. Jelikož ale žárovky zapadají do otvorů v akrylátovém rozptylovém plastu, vyvstala nutnost použít něco, co by nepřekročilo velikost původní miniaturní žárovky.

Z toho důvodu padla volba opět na SMD součástky, jako v předchozím článku o úpravě podsvětlení 77S. Použil jsem SMD LEDky velikosti 1206 (to jsou ty největší), ale tentokrát bílé ultrasvítivé 110 mCd, a stejně tak odpory. Jako vhodný proud se mi jevil do cca 15mA na jednu LED, protože pokles jasu při snížení proudu z 20 na 15 mA není ještě téměř postřehnutelný. Pro podsvětlení musíme vyrobit dva druhy kompletů LED+odpor. 5 kusů LED, k nimž podle fotografií připájíme kolmo na obě strany odpory 300 Ω, čímž získáme sériové zapojení LEDky a odporu 600 Ω. Dva odpory jsou voleny kvůli malé zatížitelnosti SMD odporů, a zároveň slouží jako "držáky" LEDek. Tyto komplety budou připájeny na desku přímo na plošky, ve kterých byly zapájeny původní žárovky, tam, kde byly žárovky nastojato. K displeji musíme vyrobit dva komplety (podle spodního obrázku), ale tentokrát budou tyto komplety sestaveny ze dvou LEDek a dvou odporů 240 Ω, spájené sériově střídavě Odpor-LED-odpor-LED (viz obrázek dole), a z obou konců kompletu vyvedeme drátky, které zapájíme do původních otvorů po žárovkách vedle displeje. Pochopitelně je před tím potřeba zjistit polarizaci vývodů na žárovky a dodržet ji při zapájení LEDkových kompletů. Polarizaci není třeba zjišťovat voltmetrem, stačí se podívat na spodní stranu desky plošných spojů, kde je lehce identifikovatelná zem u všech přívodů k žárovkám. U LED je značena katoda, a to miniaturními zelenými tečkami na horní straně (na straně krystalu). Proud LEDkami je v této úpravě při napájení 13,8V cca 15mA, při napájení 12V cca 11mA. Vzhledem k velké svítivost LEDek je bohatě dostačující.

Po osazení všech LEDek je potřeba z plastového výlisku čelního panelu vyjmout rozptylový akrylátový blok, a přiložit ho na desku spojů s LEDkama, abychom zjistili, zda všechny LEDky bez problémů zapadnou do otvorů pro žárovky. Případné nepřesnosti upravíme zvětšením otvorů pro žárovky tak, aby blok seděl na desce přesně rovně a aby mu LEDky nepřekážely, jinak by po kompletaci mohlo dojít k ulomení některého LED kompletu ! Mě neseděla LEDka vpravo nahoře mezi čtyřmi mikrospínači, kde je díra pro žárovku trochu mimo umístění žárovky, která však díky ohebným vývodům "uhnula". LEDka však neuhne a tak je třeba otvor pro žárovku vrtákem mírně upravit dle potřeby.

Po této úpravě díky silnému světlu z bílých LEDek svítí modře celá neaktivní plocha displeje, čísla a tlačítka svítí bíle, a S-metr červeně. Ve skutečnosti takto upravené podsvětlení vypadá velmi efektně a luxusně. Pokud chcete docílit toho, aby neaktivní plocha displeje neprosvětlovala namodrale, ale byla tmavá, stačí k LEDkám u displeje dát místo dvou odporů 240 Ω dva odpory vyšší hodnoty. akto je ale displej velmi pěkný.


Fotografie z přestavby
   
Červené tečky na LEDkách na obrázku označují kladný pól. Na LED diodě je pak zeleně značena katoda !


Texty a úprava: František Javůrek ©