Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Krácený dipól za okno na KV podle 9A4ZZ

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno) podle 9A4ZZ
Prostorové možnosti většiny z nás, co bydlíme v "králíkárnách" jsou obecně známé, hlavně co se týče možností instalace antén na KV. Z těchto důvodů vzniklo mnoho různých návrhů krátkovlnných antén, které jsou nějakým způsobem zmenšené. Vždy se jedná o jistý kompromis, kterému se ovšem nelze vyhnout, pokud zamýšlíme vysílat i z bytu. Jeden takový zajímavý počin Vám představím.
Jedná se o běžný krátkovlnný dipól, který ovšem Mladen Petrovič (9A4ZZ) elektricky zkrátil natolik, že se vejde i za okno, či na balkon běžného bytu. Pokud se na tuto konstrukci podíváme zblízka, zjistímě, že nejde o nic zvláštního, co by se nějak vymykalo známým konstrukcím antén, obvyklým z jiných, kratších vlnových délek. Jde tudíž o běžnou rezonanční anténu.Konstrukce není nijak náročná. Jedná se o nosnou novodurovou trubku, na níž je navinuta cívka L drátem o průřezu 1.5mm2 s PVC izolací, jejíž konce jsou připájené na kapacitní zakončení tvořené konzervovým plechem či měděnou fólií navinutým na těsno na nosnou trubku a připevněné k ní. Přes tyto kovové zakončení jsou navinuté další kratší nástavce (ze stejného materiálu), které musí být těsné a musí mít vzájemně dobrý kontakt, protože jejich posouváním se kapacitní zakončení prodlužuje, či zkacuje, a anténa se tím ladí. Uprostřed cívky L je vývod, který vede ke kostře PL konektoru. Přes tuto cívkum je uprostřed navinuta cívka L1, jejíž jeden konec je vyveden také ke kostře PL konektoru, a druhý konec je vyveden na střed PL konektoru. Toto provedení funguje jako impedanční a symetrizační transformátor, takže výstup je uzpůsoben přímo na připojení nesymetrického 50 Ω. Tato cívka L1 je vinutá stejným drátem jako L. Všechny rozměry jsou uvedené v tabulce.


FRQ (MHz)A mm B mm C mm D mm L záv.L1 záv.
1.8 700 700 350 110 230 70
3.5 800 700 350 50 260 50
7 450 350 120 50 130 25
14 200 140 120 32 133* 12
  * vinout lakovaným drátem 1mmJak jsem už uvedl výše, dipól se na střed pásma naladí posouváním nástavců na koncích zářičů navinutých na nosné trubce. Po jejich naladění se posuvné nástavce připájí k zářičům. Celou anténu je pak možné přetáhnout teplem smršťovací bužírkou, jako ochranu před povětrnostními vlivy. Pokud bužírku použijeme, je nutné anténu ladit i s nataženou bužírkou, kterou zatím ponecháme nesmrštěnou, a až po naladění a připájení nástavců bužírku ohřejeme. Ponechávat bužírku na anténě i při prvotním ladění je nutné, protože její materiál ovlivní již naladěnou anténu.

Anténu je možné instalovat jak vertikálně, tak horizontálně, jako jakýkoliv jiný symetrický dipól.

Texty a úprava: František Javůrek ©