Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Modifikace CB Albrecht AE-6890

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Tato velmi zajímavá CB stanice je zajímavá nejen množstvím dosud u CB neobvyklých funkcí, ale i možností zvýšení VF výkonu ze 4 na až 10W a rozšíření frekvenčních pásem na A-F/ 240 kanálů. Jak na to přiblížím v tomto článku.
Zvýšení VF výkonu na 8W AM, 10W FM


 • Odšroubujte horní kryt stanice- ten bez reproduktoru, stanici si položte předkem k sobě
 • Na desce najděte uprostřed na levé straně bílou barvou vytištěné dva čtverce [1[ a [2] podle obrázku. V každém je jedna neosazená propojka
 • Obě tyto propojky osaďte nulovým odporem, nebo propájejte pájkou
 • Vpravo nahoře je na desce třetí bílý čtverec [pod stínícím krytem]- propojka v něm by neměla být osazena.
 • Zkompletujte stanici- nyní je VF výkon AM 6-8W, FM 8-10W [dle napájecího napětí].
Funkce jednotlivých propojek je následující:

 • První čtverec vlevo [1]- VF výkon AM 6-8W eff
 • Druhý čtverec odleva [2]- VF výkon FM 8-10W
 • Třetí čtverec vpravo nahoře [3]- Nastavitelný VF výkon AM 700mW-4W
 • Propojky mohou být osazeny buď 1+2, nebo 3

Frekvenční rozšíření stanice na 240 kanálů • Odpojte přední panel s displejem
 • Na zadní straně panelu odšroubujte čtyři šroubky a sejměte plastový zadek panelu
 • Najděte propojku dle obrázku a tu osaďte nulovým odporem, nebo propájejte pájkou
 • Po sešroubování a nasazení panelu na stanici proveďte reset stanice- při zapnutí držte [PRI] a [TON]


Nyní je rozsah stanice 240 kanálů AM/FM v pásmech A-F. Pásma se přepínají tlačítkem [CH9]. Stanici lze po tomto rozšíření v případě potřeby přepnout zpět do původního stavu a zpět podržením tlačítka [CH9] při zapínání.
Samozřejmě musím upozornit na to, že se pohybujete v citlivých obvodech stanice, a podle toho je taky třeba dodržovat určitá pravidla při pájení v CMOS obvodech. Také tímto zásahem porušujete Všeobecné oprávnění, což může vést k finančnímu postihu.

Texty a úprava: František Javůrek ©