Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Úprava ALC obvodu u Yaesu FT-817, 857, 897

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno) podle návrhu OK2KKW
Naprostá většina současných komerčně vyráběných radioamatérských transceiverů má kvůli zjednodušení výrobních postupů nevhodně řešené obvody ALC, což způsobuje v SSB provozu spletry, a kliksy u CW. Krásně je to viditelné na měření provedených SM5BSZ na FT817 a FT857/897. V běžném provozu se tato vlastnost více projevuje u FT817, což je způsobeno celkově větším ziskem vysílací cesty, než u 857/897. Samo o sobě se to dá snést, ovšem katastrofa nastane, pokud se někdo odváží za FT817 připojit PA.Obvod ALC má za úkol, udržovat pokud možno konstantní úroveň zisku a reagovat co nejrychleji na náběh signálu, aby nevznikaly překmity. Ty však u komerčně vyráběných zařízení vznikají velmi hojně, protože výrobci si svoji práci zjednodušují, a ALC umisťují až za krystalové MF filtry vysílače. Díky tomu je rychlost závislá na zisku regulační smyčky. Zisk se ovšem díky tomu mění i podle nastavení výstupního výkonu. Při tomto řešení tak často vznikají při SSB provozu silné spletry a při CW nežádoucí kliksy. Tyto projevy nevhodného konstrukčního uspořádání jsou ještě výraznější při snížení výkonu TRXu, a díky tomu jsou u FT817 častější a výraznější, než u FT857/897. Přestavět ALC mezi dva MF filtry vysílací části (což by bylo optimální) je nereálné, a tak se uchýlíme k jednodušší úpravě smyčky, kterou zrychlíme náběh ALC obvodu a prodloužíme dobu doběhu, což způsobí, že ALC nebude nabíhat při každé nové slabice, či slově pronesenému do majku, nebo při každém dalším písmenu u CW, ale nastavený stav si cca 1s bude pamatovat. Úpravy jsou velmi jednoduché, a skládají se z odstranění jednoho kondenzátoru v protikmitacím RC členu, a osazení jiného na jiné místo ve smyčce ALC.


Úprava FT-817


Úprava FT-817 se skládá z odstranění elektrolytického kondenzátoru C1113 na desce "Main unit", a výměně kondenzátoru C1114 za tantalový 1uF/35V. Pokud kondenzátor C1114 není osazen, osadíme uvedený tantalový na jeho místo. Vše vidíte na schematu, které si kliknutím zvětšíte.


ZVĚTŠIT SCHEMAÚprava FT-857


Úprava FT-857 se skládá z odstranění elektrolytického kondenzátoru C1051 na desce "Main unit", a osazení nového tantalového kondenzátoru 1u5/25V. Vše vidíte na schematu, které si kliknutím zvětšíte.


ZVĚTŠIT SCHEMAÚprava FT-897


Úprava FT-897 se skládá z odstranění elektrolytického kondenzátoru C1051 na desce "Main unit", a osazení nového tantalového kondenzátoru 1uF/25V. Dále vyměníme odpor R1049- 4k7 za hodnotu 470Ω. Vše vidíte na schematu, které si kliknutím zvětšíte.


ZVĚTŠIT SCHEMAZávěrem


Tyto úpravy jsou velmi jednoduché, a neovlivní žádné jiné vlastnosti transceiveru. Pokud někdo pracujete s FT-817 a máte neodolatelnou chuť připojit PA, nechte si u někoho známého nahrát vaše vysílání před úpravou a po úpravě, a skutečně uslyšíte ten rozdíl. Onen známý "křaplavý" hlas se najednou razantně vyčistí, a vy se vyvarujete případným fackám od jiného blízko pracujícího amatéra :-)

Obecně je vhodné tuto úpravu provést u všech komerčně vyráběných transceiverů, pokud je hodláte "podpořit" výkonným PA. U FT-817 je ale tato úprava žádoucí vždy.

Musím ovšem upozornit na skutečnost, že pracujete v citlivém VF zařízení plném CMOS součástek, takže je třeba mít jisté zkušenosti a praxi, aby prováděné práce nevedly spíše ke zničení zařízení.

Texty a úprava: František Javůrek ©