Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Návod na jednoduchý atenuátor

Často se při značném rušení hodí jednoduchý útlumový článek, který pomůže snížit citlivost stanice, která není vybavená vlastním atenuátorem. Proto nabízím jednoduchý návod na zařízení, které je sestaveno ze tří odporových pí-článků tak, aby bylo možné pomocí tří přepínačů typu Isostat nastavit útlumy v odstupu po 6 dB. Celkové možnosti nastavení útlumu jsou tedy 6, 12, 18, 24, 30, 36, a 42 dB různými kombinacemi přepínačů.

Aby se útlumový článek uplatnil jen při příjmu a ne při vysílání, je atenuátor opatřen relátkem se dvěma přepínacími kontakty, které jsou zapojeny tak, že bez napětí, které je odebíráno ze vstupu atenuátoru ze signálu při vysílání, jsou spojené ty kontakty, které vedou signál přes atenuátor. Pokud vysíláme, je na vstupu napětí, které je dále usměrněno diodami a přes tranzistor z napájení 12V je sepnuto relé, které sepnutím kontaktů celý atenuátor přemostí, aby signál ze stanice šel přímo do antény.

Odpory je nutné kvůli popsanému odstupňování vybrat přesně, popřípadě spojit několik odporů do přesmé hodnoty. Diody použijeme běžné hrotové skleněné. Celý atenuátor je pochopitelně nutné vestavět do plechové skříňky kvůli stínění. Kontakty relé musí být pochopitelně dimenzovány podle používaného výkonu.

Texty a úprava: František Javůrek ©