Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Kvalitní QRP ATU pro 1,8 - 30 MHz 20W

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)Nedávno jsem byl požádán kamarádem o výrobu tuneru bez SWR metru pro stanici Yaesu FT-817, a to tak, aby byly dodrženy půdorysné rozměry této stanice. A z toho pramenily jisté problémy. Chtěl jsem se vyhnout cívce na toroidním jádru, protože má důvěra patří vzduchu, a chtěl jsem se vyhnout ladícím kondenzátorům se slídou, v nichž ráda kondenzuje vlhkost mezi lamelami a slídou.
Proto jsem zvolil konstrukci se vzduchovými kondenzátory z Hadexu za 15,-Kč ("J904- Lad.kond 320pF+380pF vzduch.1,5 otáčky 40x30x32mm"), z nichž je použita jedna sekce, a se čtyřmi vzduchovými cívkami. Tento tuner je znám jako RAT-97, a jeho konstrukce byla již několikrát popisována.Cívky jsou navinuty elektroinstalačním drátem o průřezu 1,5mm2, a to následovně :

 1. L1 - 18 závitů na novodurové trubce vnější průměr 63mm, výška vinutí 36mm
  • odbočka A - 0 závit (zem)
  • odbočka B - 4 závit od země
  • odbočka C - 7 závit od země
  • odbočka D - 10 závit od země
  • odbočka E - 12 závit od země
  • odbočka F - 14 závit od země
  • odbočka G - 16 závit od země
  • odbočka H - 18 závit od země (spoj mezi L1 a L2)
 2. L2 - 3 závity na novodurové trubce vnější průměr 40mm, mezery mezi závity 1mm
  • odbočka I - spoj mezi L2 a L3
 3. L3 - 2,5 závitu na novodurové trubce vnější průměr 40mm, mezery mezi závity 5mm
  • odbočka J - spoj mezi L3 a L4
 4. L4 - 2,5 závitu na novodurové trubce vnější průměr 32mm, mezery mezi závity 2mm

Po vyrovnání závitů cívek tyto zajistíme plastem tavnou pistolí. Cívky umístíme tak, ABY NELEŽELY V JEDNÉ OSE ! Všechny propojky a vývody k desetipolohovému přepínači indukčností vedeme stejným drátem, kterým jsme vinuli cívky. Přepínač lze použít běžný plastový dvanáctipolohový otočný, u nějž pojistkou pod maticí vyřadíme poslední dvě polohy. Ladící kondenzátory je NUTNÉ uchytit izolovaně od kovové skříně !!! protože většina ladících vzduchových kondenzátorů má na na své konstrukci a na hřídeli jeden z pólů, a došlo by k vyskratování kondenzátorů na zem !!!Na výstupu je osazen balun 4:1 pro možnost připojení symetrického vedení. Tento balun je navinut na jádru Amidon T 137-2, 16 závitů bifilárně zvonkovým drátem. Začátek jednoho vinutí je spojen s koncem druhého vinutí a připojen na zem. Zbylé dva vývody jsou připojené na výstupní svorky (šroubovací svorky na banánky). Přepínačem antény pak volíme buď nesymetrický výstup Ant.1, nebo Long wire a symetrický napaječ. Pokud použijeme symetrický napaječ, musíme propojit svorku LW s jednou svorkou Sym.line (ve schematu naznačeno čárkovaně), pokud zapojíme LW, propojku musíme odstranit.Skříňka je celá spájena z cuprexcartu (cuprextitu - je dražší) přesně podle půdoprysných rozměrů FT-817 (výška je 48mm), přestříkána černým matným sprejem. Přední a zadní panel je vytvořen v PC, vytisknut na samolepící papír pro ingoustové tiskárny, nalepen a přestříkán čirým lakem. Nástřiky čirého laku musí být velmi tenké, a z větší vzdálenosti, aby nedošlo k promáčení samolepky. Nástřiky uděláme asi tak 4, s odstupem 1/2 hodiny. Přední a zadní panel si můžete pro vytištění stáhnout dole mezi fotografiemi.Při ladění se snažte dodržet jednu zásadu. Ať už jde o dipól, či LW, nesnažte se ladit anténu kratší, než je Λ1/2. Vždy je výhodnější (a bezpečnější pro stanici) ladit anténu delší, než kratší. Také je energeticky výhodnější ladit anténu, která je přizpůsobená již svou délkou, protože tuner neladí anténu, jak se mnozí domnívají, ale jen přizpůsobuje ke stanici, aby ochránil koncový stupeň. Pokud ladíme anténu, která vykazuje SWR 15, tuner ji sice přizpůsobí na SWR například 1,2, ale od tuneru směrem k anténě je SWR pořád 15, a to znamená, že i přes přizpůsobení tunerem z této antény vyzáříme minimum výkonu, a to naším cílem přece není.


 


Texty a úprava: František Javůrek ©