Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Hlasový dávač výzev

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Hlasový dávač (voice keyer) je oblíbené zařízení pro dávání výzev hlavně v závodech. Nahranou výzvu je možné dávat buď mačkáním tlačítka, nebo automaticky s nastaveným odstupem mezi výzvami. O zhotovení takového zařízení jsem byl požádán kolegou radioamatérem. Chtěl jsem se vyhnout použití procesoru, a dalším požadavkem bylo, aby byla konstrukce co nejjednodušší.Proto jsem zvolil za základ stavebnici modulu pro záznam hlasu s obvodem ISD1420, který jsem doplnil dalšími potřebnými obvody.... Celý dávač vyjde na cca 700-800,-Kč.
Parametry :
  • Délka nahrané výzvy - 20s
  • Ruční nebo automatické spouštění výzvy
  • Automatické opakování výzvy s nastavitelným odstupem mezi výzvami 2 - 20s
  • Ochrana proti nechtěnému smazání zapsané výzvy
  • Nastavení výstupní citlivosti pro různé mikrofony
  • Napájení 9 - 15V=

Srdcem celého zařízení je stavebnice "Obvodu pro záznam hlasu" od Flajzara se speciálním obvodem ISD 1420, který je konstruován na kvalitní záznam hlasu o délce 20s (obvody stavebnice jsou na schematu v červeném rámečku). Tato stavebnice za 350,-Kč velmi urychlí a zjednoduší celou stavbu dávače. Při sestavování této stavebnice je postupováno podle dodaného návodu s těmito změnami :

  • není osazeno tlačítko PLAY L (vedoucí k vývodu 23 IO)
  • není osazen adresovací přepínač SW1 - vývody 9 a 10 (A6 a A7) jsou uzemněny propojením plošek pro přepnač propojkami, odpory R10, R11 se pak neosazují.
  • od vývodu 23 a 25 integrovaného obvodu jsou vyvedeny vodiče pro ovládání časovače
Nahrávání a spoštění zprávy se ovládá stejně, jako před úpravami, to znamená, že ruční spouštění výzvy provádíme tlačítkem PLAY E. Reproduktor dodávaný ve stavebnici není moc vhodný, a pokud chceme příposlech vysílané výzvy, doporučuji osadit jiný reproduktor, třeba repro 0,5W 8Ω průměr 50mm, který má podstatně větší srozumitelnost, než dodané sluchátko. Tlačítka PLAY a REC jsou vyvedena na panel, při čemž na místě tlačítka REC jsou zapojena dvě tlačítka do série, aby nedošlo nechtěným stisknutím tlačítka k vymazání záznamu. Pro nahrávání je tedy nutné držet obě tlačítka současně.

Pro zvýšení komfortu jsem obvod doplnil možností automatického opakování výzev s nastavitelným odstuopem mezi výzvami. K tomu jsem použil monoliytický časovač NE555, jehož pomocné vstupy jsou automaticky ovládány obvodem dávače. Obvod je zapojen jako monostabilní klopný obvod, jehož výstup č.3 je připojen místo tlačítka PLAY L dávače, tedy na vývod 23 ISD1420. Obvod je zapojen tak, že při dávání výzvy je na vývodu 3 log. L, tedy simuluje stlačení tlačítka PLAY L tím, že na vývodu 23 drží log. L. V okamžiku kdy dávač skončí přehrávání zprávy krátce blikne LED REC (na vývodu 25 se objeví impulz o log. L) K tomuto vývodu je připojený pomocný vývod 2 časovače, který tímto impulzem o log. L spustí časovač, jehož výstup 3 přejde do stavu log. H, a začíná časování podle nastavení potenciometru 1M/N, kterým lze takto řídit odstupy mezi jednotlivými výzvami v rozmezí cca 2s - 20s. Po nabití kondenzátoru 10uF mezi výstupy 6,7 a zemí časovače přejde výstup 3 do stavu log L a dávač je opět spuštěn, a celý cyklus se neustále opakuje. Vypnutí časovače je provedeno odpojením vývodu 1 od země vypínačem AUTO. Pak dáváme výzvy ručně krátkým stiskem tlačítka PLAY E.

Výstup zprávy je vyveden z příposlechového reproduktoru přes kondenzátory a odporový dělič, jehož součástí je potenciometr 4k7, jímž lze nastavit plynule hlasitost vysílané zprávy. Od reproduktoru je též vyveden signál pro přidržení TX během přehrávání výzvy. Ten je řešen přes dva odpory 10k tranzistorem, který uzemňuje PTT. Dokud je na reproduktoru signál, je PTT uzemněno a stanice vysílá. Po skončení relace tranzistor uzavře a stanice přejde na RX.

Vypínač, přepnač AUTO, tlačítka REC a PLAY(vše isostat), a potenciometry výstupní modulace a časování jsou umístěny na jedné desce plošných spojů společně s časovačem NE555. Tlačítka REC pro nahrání výzvx jsou dvě, zapojená do série, tudíž je nutné pro nahrávání výzvy stisknout obě současně. To je z důvodu ochrany proti nechtěnému smazání výzvy v zápalu boje :-) Tato deska je propojena vodiči s deskou modulu pro záznam hlasu (stavebnice). Na skříňce jsou nainstalovány konektory pro připojení majku a pro připojení dávače do mikrofonního konektoru stanice. Tyto dva konektory propojíme napřímo, výstup dávače k MIC připojíme ke konektoru k lince od mikrofonní vložky, vývod dávače k PTT připojíme k lince, která je při stisku PTT uzemněna. Modulaci přehrávané výzvy pak nastavíme potenciometrem podle měřiče modulace na stanici (případně podle sdělení protistanice).
Texty a úprava: František Javůrek ©