Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Anténní počty s decibely

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Jak postupně zjišťuji, naprostá většina začátečníků neví, co znamenají dB udávané v zisku antén. Koluje mnoho různých zaručených zpráv, ovšem bohužel nepřesných, nebo zcela nepravdivých. To pramení i z nepřesného vysvětlování v různých kurzech. I nám bylo v kurzu, kterého jsem se účastnil, vysvětlováno, že zisk antény 10dB nám dá desetinásobek vyzářeného výkonu oproti elektrickému výkonu stanice. To ej sice pravda, ale mnozí si z tohoto vysvětlení odvodí zcela špatný postup při výpočtech zisku. Ono ten desetinásobek při 10 dB je jen souhra náhod, a NELZE od něj odvozovat, že stačí násobit výkon stanice decibely zisku. Skutečnost je jiná.

Decibel je jednotka poměrová, a vychází z logaritmů, což jsou výpočty hodné vědecké kalkulačky, a proto se jim zde úspěšně vyhneme. Pro naší praxi postačí, zapamatujeme-li si, že každé 3dB zisku představují dvojnásobek předchozího výkonu. Máme-li tedy zisk udávaný 3dB, anténa vyzáří dvojnásobek výkonu, jekým je napájena. Pokud si tedy vystačíme s tímto nejjednodušším postupem po 3 dB, budeme vyzářený výkon počítat tak, jako v tabulce :


Výpočet zisku antény
Výpočet Příklad
Zisk antény násobení vyzářeného výkonu Výkon do antény Vyzářený výkon
3 dB 2x 20W 40W
6 dB 4x 20W 80W
9 dB 8x 20W 160W
12 dB 16x 20W 320W
15 dB 32x 20W 640W
18 dB 64x 20W 1280WPokud si nevystačíme s výpočty po 3 dB, bude to již trošku složitější, ale i tak to jistě zvládneme. Opět si zapamatujeme, že každý další 1 dB zisku je 1,26 násobek předchozího výkonu. Budeme-li tedy mít zisk 1 dB, budeme výkon stanice násobit 1,26x. Bude-li zisk například 4 dB, budeme výkon násobit 4x hodnotou 1,26 : PMPO=PEPx1,26x1,26x1,26x1,26, tedy x1,264. Opět se podívejme pro příklad do tabulky :


Výpočet zisku antény
Výpočet Příklad
Zisk antény násobení vyzářeného výkonu Výkon do antény Vyzářený výkon
1 dB x1,26 20W 25,2W
2 dB x1,262 20W 31,7W
3 dB x1,263 20W 40W
4 dB x1,264 20W 50,4W
5 dB x1,265 20W 63,5W
6 dB x1,266 20W 80W
7 dB x1,267 20W 100,8W
8 dB x1,268 20W 127W
9 dB x1,269 20W 160W
10 dB x1,2610 20W 201WKdyž se podíváme na obě tabulky a srovnáme si výpočty u zisků 3, 6, a 9 dB, zjistíme, že v obou tabulkách výsledky souhlasí , a tudíž jsou oba výpočty správné. Je jen na nás, který z obou systémů použijeme v praxi. Stejně tak můžete vidět, že i v úvodu popisovaný zisk 10 dB je shodou náhod skutečně 10-ti násobek.


Další "lahůdkou" jsou zisky antén udávané prodejci, či výrobci. Zde se můžeme setkat se dvěma různými hodnotami, a to dBi a dBd. Vždy jde o hodnoty zisku vztažené vůči nějaké referenční anténě. U hodnity dBd se jedná o zisk vztažený k půlvlnnému dipólu, jehož zisk je vždy 0 dBd. Pokud je zisk udáván v dBi, je vztažen k neexistujícímu "izotropnímu" zářiči, jímž je nekonečně malý bod, vyzařující všemi směry (kulová vyzařovací charakteristika). Zisk v dBi je VŽDY o 2,14 dB vyšší, než zisk udávaný v dBd, nebo-li 2,14 dBi = 0 dBd. Toho často mnozí výrobci, či prodejci zneužívají a zisk udávají v dBi, protože toto zisk je vyšší, než zisk udávaný v dBd a neznalí se takto nechají nalákat vyšším číslem. Nás však v praxi bude vždy zajímat zisk vůči půlvlnnému dipólu, nebo-li dBd, který má, jak jsme si již řekli, zisk 0 dB.

Texty a úprava: František Javůrek ©