Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Dualbandová λ1/2 anténa za okno, za 100,-Kč

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Jelikož mám naprosto katastrofální QTH, a montáž jakékoliv antény na KV nepřichází doma v úvahu, potřeboval jsem alespoň na VKV nějakou malou anténku, kterou by bylo možné nainstalovat před okno v paneláku tak, aby moc neprovokovala sousedy. Protože mám nad sebou ocelový balkon, zavrhnul jsem původně zamýšlenou bílou hůl od Diamonda, a rozhodl se pro domácí bastlení.


Kvůli rychlosti a jednoduchosti jsem zavrhl i na konstrukci složité dualbandové antény s trapy, a zvolil koncepci, často používanou na KV - dva otevřené dipóly, v napájecích svorkách spojené - vějířový dvojdipól. V podstatě jde o to, že u dvou dipólů, jeden pro 2m a druhý pro 70cm, které jsou uprostřed vzájemně spojené, je v rezonanci vždy jen ten, který svou délkou odpovídá polovině délky vlny přivedené frekvence. Duhý dipól je mimo rezonanci, a v té chvíli "hraje mrtvého brouka".


Zářiče antény jsem udělal ze 4mm mosazného svářecího drátu, z nějž je třeba nařezat čtyři tyče, a to dvě v délce 490mm, a dvě v délce 167mm. Oba páry tyček - vždy jednu delší a jednu kratší spájíme na jedné straně tak, aby se rozbíhaly pod úhlem cca 15° (viz obrázek). Vzniknou tak dvě poloviny dvojitého dipólu. Obě tyto poloviny pak připájíme na malou destičku cuprextitu tak, aby mezi nimi byla mezera 5mm. Poté k jedné polovině dipólu připájíme střední vodič koaxiálního napaječe, a ke druhé stínění. Celý tento střed jsem udělal tak, že je v krátké novodurové trubce prům. 32mm, na níž je konektor "N". Tuto krátkou trubku jsem byplnil tavným plastovým lepidlem kvůli ochraně proti případné vlhkosti.


Anténu pak nainstalujeme před okno do vszdálenosti cca 1m od zdi, pochopitelně vertikálně. Kabel vedeme do bytu vodorovně, tedy kolmo k ose antény. Impedance na svorkách antény je takto cca 75 Ω, tak jako u každého otevřeného dipólu.
Výsledky měření

Anténu jsem proměřil anténním analyzátorem na 2m pásmu (na 70cm nemám možnost). Jak vidíte na prvním obrázku na LCD, na frekvenci 45MHz je SWR 1,1 (hodnota podle reálné impedance), reálná impedance je 55Ω, reaktance 7Ω, na levém měřidle pak reálné SWR, na pravém měřidle pak komplexní impedanci.
Na druhém obrázku pak vidíte na LCD složku kapacitní, na levém měřidle opět reálné SWR, na pravém měřidle kapacitní složku impedance v &Omega.
Na na třetím obrázku vidíte na LCD složku induktivní. Na levém měřidle opět SWR, na pravém pak induktivní reaktanci v &Omega.

Anténu jsem měřil od 144 do 146MHz a nejlepších výsledků dosáhla na 144MHz- SWR 1, na 146 pak SWR 1,3 při uvedených rozměrech a provedení v tomto návodu. Bohužel na 70cm pásmo amalyzátor nemá už rozsah, ale podle SWR metru ve stanici jsou parametry shodné s naměřenými na 2m pásmu.

Texty a úprava: František Javůrek ©