Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Paměťový elbug k telegrafní jambické pastičce

Autor : Ing. Jiří Martinek - OK1FCB
Zveřejněno se souhlasem autora
Uvedená konstrukce doplňuje řadu již existujících variant elektronických klíčů. Návrh této konstrukce vychází ze snahy poskytnout úplný návod na stavbu jednoduchého a levného elektronického klíče. Obvodové řešení zahrnuje většinu požadavků operátorů při telegrafním provozu.
Základní vlastnosti :
 • ovládání pomocí jednopákové i dvoupákové pastičky
 • volba reálného nebo doplňkového klíčování přepínačem
 • možnost záměny funkce ovládacích pák přepínačem
 • nastavení rychlosti tlačítky (10 až 300 zn/min, krok 5 zn/min)
 • čtyři tlačítka pro paměť (paměť EEPROM, celkem 16Kb)
 • signalizace zápisu, zaplnění a poruchy paměti pomocí LED
 • tlačítko pro trvalé zaklíčování při ladění
 • možnost cyklického čtení paměti (například při CQ)
 • přerušení čtení paměti stiskem páky nebo tlačítkem
 • vnitřní odpojitelný magnetodynamický měnič pro příposlech
 • NF příposlech s možností nastavení frekvence a amplitudy
 • volitelný klíčovací obvod tranzistorem nebo jazýčkovým relé
 • napájecí napětí 8 až 15 V DC (odběr v klidu 13 mA)
 • vnitřní stabilizátor napětí a ochrana proti přepólování
 • návrh plošných spojů pro jednostranně plátovanou desku
 • vnější rozměry stínicí krabičky 31x66x84 mm


Popis konstrukce

Pro návrh plošných spojů byla zvolena varianta dvou jednostranně plátovaných desek (61x52 mm a 61x79 mm) umožňující snadnou výrobu fotocestou. Řazení desek nad sebou umožňuje vhodně využít místo a zabudovat celý klíč do krabičky tvaru kvádru. Desky jsou spojeny mezi sebou a krabičkou pomocí dvanácti běžných distančních sloupků. Čtveřice distančních sloupků od spodní desky krabičky: plastový 5 mm bez závitu, kovový 10 mm závit/šroub M3, kovový 10 mm závit/závit M3. Elektrické propojení horní a spodní desky plošných spojů je zajištěno protilehlými konektory XC4 (dutinková lišta výšky 8,5 mm) a XC5 (kolíková lišta). Kolíková lišta je osazena opačně (delší piny směrem ke straně spojů), piny jsou domáčknuty až ke kraji plastové lišty a pájeny na straně spojů.

Vzhledem k omezení vzájemného rušení elektronického klíče a transceiveru je vhodné použít stínicí krabičku vyrobenou například z jednostranně plátované desky cuprextitu (d=1,5 mm). Úprava horní a zadní desky krabičky je na obr. 4. Vnější rozměry stínicí krabičky jsou 31x66x84 mm. Rozměry desek jsou: horní a spodní 66x84 mm, čelní a zadní 28x66 mm a obě boční 28x81 mm. Všechny (mimo spodní) desky jsou zevnitř spojeny pájením po obvodu. Čtyři montážní otvory na horní a spodní desce jsou zahloubeny vrtákem pro šroub M3 se zápustnou hlavou. Na spodní desce jsou čtyři samolepící přístrojové nožičky.

Seznam součástek
BX1 miniaturní krystal 11,0592MHz QM11,059MHZ (GM)
C1 kondenzátor keramický 1nF
C2 kondenzátor keramický 1nF
C3 kondenzátor keramický 1nF
C4 kondenzátor keramický 1nF
C5 kondenzátor keramický 1nF
C6 kondenzátor keramický 100nF
C7 kondenzátor keramický 100nF
C8 kondenzátor keramický 100nF
C9 kondenzátor fóliový RM=5 mm 100nF
C10 kondenzátor keramický 100nF
C11 kondenzátor keramický 33pF
C12 kondenzátor keramický 33pF
C13 kondenzátor tantalový 10µF/16V
C14 kondenzátor tantalový 10µF/16V
C15 kondenzátor tantalový 10µF/16V
DD1 mikropočítač ATMEL, DIP20 AT89C2051
DD2 paměť EEPROM 16Kb, DIP8 24C16
DD3 Schmitt. 4xNAND, DIP 14 74HC132
DD4 stabilizátor 5 V 100 mA, TO92 78L05
HL1 červená LED 2 mA, o3 mm L-934LID (GES)
L1 tlumivka FASTRON axiální 1000 µH
R1 metal. rezistor 0,6 W 100 ?
R2 metal. rezistor 0,6 W 100 ?
R3 metal. rezistor 0,6 W 100 ?
R4 metal. rezistor 0,6 W 100 ?
R5 metal. rezistor 0,6 W 10 k?
R6 metal. rezistor 0,6 W 10 k?
R7 metal. rezistor 0,6 W 10 k?
R8 metal. rezistor 0,6 W 1,5 k?
R9 metal. rezistor 0,6 W 1,5 k?
R10 rezist. síť A, 9 pinů 8x10 k?
R11 rezist. síť A, 9 pinů 8x10 k?
RE1 jazýčkové relé 5 V, DIP14 PRMA1A05 (GES)
RP1 trimr ležatý, rastr 10x5 mm 4,7 k?
RP2 trimr ležatý, rastr 10x5 mm 4,7 k?
SB1 magnetodynamický měnič KPB1220 (GM)
SW1 posuvný přepínač 2x2 polohy T217 (GES)
SW2 posuvný přepínač 2x2 polohy T217 (GES)
VD1 dioda 1N4148
VD2 dioda 1N4148
VT1 tranzistor BC557C
VT2 tranzistor BC547C
X1 kolík. lišta, 1x2 piny S1Gxx (GM)
X2 kolík. lišta, 1x3 piny S1Gxx (GM)
X3 kolík. lišta, 1x2 piny S1Gxx (GM)
XC1 zásuvka JACK o6,3 mm do DPS EBS63P (GES)
XC2 zásuvka DIN5 do DPS MABP5S (GES)
XC3 zásuvka DIN5 do DPS MABP5S (GES)
XC4 dutinková lišta 8,5 mm, 1x6 pinů BL8xxG (GM)
XC5 kolík. lišta, 1x6 pinů S1Gxx (GM)
SA1 tlačítko DT6 žluté
SA2 tlačítko DT6 žluté
SA3 tlačítko DT6 žluté
SA4 tlačítko DT6 žluté
SA5 tlačítko DT6 modré
SA6 tlačítko DT6 modré
SA7 tlačítko DT6 červené
SA8 tlačítko DT6 zelené
4 ks dist. sloupek kov. 10 mm závit/šroub
4 ks dist. sloupek kov. 10 mm závit/závit
4 ks dist. sloupek plastový 5 mm bez závitu
4 ks šroub M3x6 mm se zápustnou hlavou
4 ks šroub M3x10 mm se zápustnou hlavou
4 ks přístrojová nožička samolepící gumováOvládání klíče

Konektor XC1 slouží pro připojení běžně zapojené pastičky pomocí vidlice JACK 6,3 mm. Konektory XC2 a XC3 slouží pro připojení zdroje napájecího napětí (signály PWR a GND), klíčovacího obvodu (signály K+ a K-) a vyvedení NF signálu pro příposlech (signály NF a GND). Jejich paralelní spojení umožňuje signály rozdělit do dvou kabelových vidlic DIN5, případně paralelně připojit jiný klíčovací obvod (například PC nebo ruční klíč). Přiřazení signálů k jednotlivým pinům lze najít ve schématu zapojení.

Desku plošných spojů lze konfigurovat pomocí zkratovacích propojek X1,X2 a X3 (RM=2,54 mm). Propojka X1 odpojuje vnitřní magnetodynamický měnič. Zkratováním propojky X2 (piny 1-2) a X3 se zvolí klíčovací obvod tranzistorem VT2 (45 V 100 mA). Zkratováním propojky X2 (piny 2-3) a rozpojením X3 je zvolen galvanicky oddělený klíčovací obvod s jazýčkovým relé (spínací kontakt 100 V 0,5 A). Odporovým trimrem RP1 lze nastavit kmitočet klíčovaného generátoru NF signálu obdélníkového průběhu. Trimrem RP2 lze nastavit amplitudu stejnosměrně vázaného NF signálu.

Přepínačem ADDITION lze zvolit reálné nebo doplňkové klíčování. Při volbě doplňkového klíčování se využívá registru tečky a čárky. Přepínač OPPOSITE programově zaměňuje funkce ovládacích pák pastičky. Tlačítko OUT slouží k trvalému sepnutí klíčovacího obvodu (vhodné třeba pro ladění vysílače). Rychlost klíčování lze měnit v libovolném okamžiku stiskem tlačítka SPEED UP nebo SPEED DOWN. Při použití obvyklého krystalu 11,0592 MHz (BX1) lze rychlost klíčování měnit požadovaným směrem v rozsahu 10 až 300 zn/min s krokem 5 zn/min. Po zapnutí napájecího napětí je rychlost vždy nastavena na 50 zn/min.

Zápis do paměti EEPROM započne přidržením tlačítka WRITE a stiskem tlačítka zvolené paměti Mx (M1,M2,M3 nebo M4). Jako kontrola zápisu se rozsvítí LED (HL1). Časový interval do prvního stisku páky pastičky se nezapisuje. Velikost a zhuštěná forma zápisu do paměti umožňuje zaznamenat dlouhou relaci. Předchozí záznam je smazán. Způsobem ukončením zápisu lze rozlišit dvě varianty budoucího čtení paměti. Pokud zápis ukončíme stiskem tlačítka WRITE, časová mezera mezi posledním uloženým znakem a stiskem tlačítka WRITE se neukládá. Následné čtení paměti se nebude cyklicky opakovat. Pokud zápis ukončíme přidržením tlačítka Mx a stiskem tlačítka WRITE, časová mezera se uloží a následné čtení paměti se bude cyklicky opakovat. Toho lze využít například při volání CQ u zařízení s časovým přechodem na příjem. Pokud je překročena kapacita zvolené paměti, zápis je ukončen. Ukončením zápisu zhasne kontrolní LED. Pokud nelze relaci zapisovat nebo číst, kontrolní LED bude signalizovat chybu paměti krátkým blikáním. Paměť EEPROM zachovává uložená data i bez napájecího napětí. Čtení zvolené paměti lze vyvolat stiskem tlačítka paměti Mx. Přerušení čtení nastane stiskem páky pastičky nebo stiskem tlačítka WRITE.

Závěr

Přibližná pořizovací cena všech součástek je asi 600 Kč. Vybrané součástky jsou běžně dostupné v prodejnách GM Electronic (http://www.gme.cz) a GES-ELECTRONICS (http://www.ges.cz). Časové průběhy způsobu ovládání elektronického klíče lze nalézt v literatuře [1]. Zájemcům o konstrukci klíče jsem ochoten přispět dalšími radami, poskytnout naprogramovaný procesor a desku plošných spojů
(adresa: Ing. Jiří Martinek, Na Studánkách 936, 551 01 Jaroměř ).

Literatura
 • [1] Josef Daneš a kolektiv, Amatérská radiotechnika a elektronika 2. díl, Naše vojsko 1986
 • [2] Technická data obvodů AT89C2051 a AT24C16, Atmel corporation (http://www.atmel.com/)


Fotografie a schemata

Doplnění od OK2FJ

Od prvního zveřejnění tohoto návodu se trošku změnily ceny součástek, takže celková ceny součástek (při nákupu v GESu) vyšla asi na 450,-Kč. Desky plošných spojů lze zakoupit hotové u firmy BUČEK ELEKTRO pod označením LL26A a LL26B za 24,- a 33,-Kč. Všechny součástky jsem sehnal v GESu mimo piezoměniče, který prodává GM elekronic. Naprogramovaný procesor jsem sehnal od autora. Zařízení po sestavení funguje ihned po zapnutí bez nejmenších problémů.

Úprava a foto: František Javůrek