Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Výměna napájecího konektoru u FT-857/897 za kvalitnější

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Ve fórech k těmto TRXům se často objevují dotazy, kde sehnat konektor na napájecí kabely. Shánět tyto nesehnatelné konektory nemá smysl, protože nemá v ČR zastoupení (konektory vypadají jako Mate-n-Lock, ale tato firma je nevyrábí), a navíc jsou velmi nekvalitní. Samice je tvořena dutinkami vytvořenými stočeným velmi tenkým plíškem, a nikoliv trubičkou, což by bylo logičtější. Díky tomu časem dojde k pootevření těchto "dutinek" a zvýšení přechodových odporů, a následnému zahřívání konektoru při plném výkonu, a posléze ztrátě kontaktu. Taktéž povrchová úprava těchto dutinek i kolíků není ideální.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl u obou mých stanic vyměnit konektory za kvalitnější, pro vyšší proudové zatížení. Použil jsem k tomu pozlacené komplety BCG-4. Jedná se o komplet pozlacený banánek s lamelami o průměru 4mm, plus pozlacená dutinka 4mm. Osazují se do plastového tělesa BCG-4H, které je dělané tak, že v jednom tělese je jeden banánek a jedna dutinka, a takto sesazené konektory při zasouvání do sebe nelze otočit a přepólovat tak napájení. Na kabel a do stanice tak budeme potřebovat dvě plastová tělesa BCG-4H po 14,-Kč, a dva komplety BCG-4 (po 34,50 Kč) (banánek+dutinka). Deklarované proudové zatížení tohoto konektoru výrobcem je až 40A. Oboje seženete v GESu. V katalogu GES udává u těchto konektorů zatížení 16A, ale na to se nedívejte, je to nejspíš chyba. Výrobce udává 40A. Tyto konektory lze sehnat i v různých modelářských prodejnách, kde se objevují i konektory BCG-6 o průměru 6mm s udávaným zatížením až 80A, a jeich cena je o neco vyšší.

Konektory BCG-4 sestavujeme tak, že plastovým tělesem nejdříve protáhneme vodiče, pak připájíme na vodič procházející tenčí plastovou dutinkou tělesa pozlacenou dutinku, a na vodič procházející silnější dutinkou tělesa připájíme banánek. Poté silou zatlačíme dutinku i banánek do plastového tělesa, a tahem za připájené vodiče babánek i dutinku dostaneme do ploh, kdy se v tělese zacvaknou.

U FT-857 připájíme jeden kompletní konektor na kabel a jeden na vodiče vedoucí ze stanice. U FT-897 budeme muset po vytažení původního tělesa konektoru ze zadního panelu stanice vyvést vodiče ven ze stanice, abychom mohli připájet konektor stejně jako u 857. Já jsem to udělal tak, že jsem nejdříve vytáhnul ze zadního panelu původní konektor, uštípl jsem od něj vodiče, vytáhl z jeho plastového tělesa kolíky, vyřezal jsem přepážky a do tohoto tělesa jsem zalil Epoxydem konektor BCG-4. Samozřejmě je nutné během zalévání mít nasazený i protikus, který jsem zvenku namazal silikonovou vazelínou, aby se nepřilepil. Toto je nutné, protože po zalití by nebyl kolem tenčí části s dutinkou prostor pro nasazení protikusu- viz fotografie. Po vytvrzení jsem vložil kolík a dutinku s připájenými vodiči vedoucími do stanice, a komplet zasadil na původní místo napájecího konektoru.

Tyto nové konektory jsopu podstatně kvalitnější, vzájemně zasunuté do sebe drží výborně, mají velmi spolehlivý kontakt a velmi dlouhou životnost, oproti původnímu konektoru. Další výhodou je to, že v případě potřeby kdykoliv seženete nový, což umožní vyrobit si případně další kabely. V případě výroby dalších kabelů však nezapomeňte na oba vodiče osadit pojistková pouzdra, a to co nejblíže ke zdroji ! 


Texty a úprava: František Javůrek ©