Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Montáž VF konektorů

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Správná montáž VF konektorů může někomu připadat jako prkotina, ale praxe ukazuje, že velké množství CB-čkářů, či radioamatérů skutečně neví, jak VF konektory správně montovat.
Na správné montáži konektoru závisí posléze funkčnost celého řetězce. Nejvíce roblémů asi způsobují konektory PL typu Twist-on (s vnitřním závitem), u nichž je velmi často vidět stínění přehnuté přes vnější izolaci, což je naprosto špatně. Při takovémto provedení dojde po našroubování kabelu do konektoru k přeřezání velkého množství žil stínění závitem v konektoru, a u zbylých pak k porušení povrchové úpravy jednotlivých drátků, a k pozdějšímu rapidnímu zvýšení přechodového odporu, až nefunkčnosti, a možnému poškození PA. I u konektorů šroubovacích, či krimpovacích, se objevují nejasnosti ohledně správné montáže.

Před výrobou napájecího kabelu si musíme nejprve uvědomit, jaký kabel použijeme, a podle toho se pak rozhodnout pro správné provedení konektoru. Především musíme myslet na to, že u kabelů s pěnovým dielektrikem nepřichází v úvahu jakékoliv pájení stínění, protože při ohřátí konektoru dielektrikum doslova zmizí (pěnové dielektrikum je velmi citlivé na teplo), a dojde buď ke zkratu živého vodiče se stíněním, či k rapidní změně impedance kabelu. Pro tyto kabely použijeme zásadně konektory šroubovací (ne twist-on, ale se šroubem vzadu), nebo krimpovací.


Konektory Twist-on krátké
S tímto provedením konektoru se setkáme pouze u konektorů PL259. Toto provedení není vhodné pro kabely s pěnovým dielektrikem, kvůli měkosti dielektrika, díky čemuž není dokonalý kontakt stínění v konektoru po montáži. Tyto konektory mají uvnitř závit, do kterého se kabel šroubuje za vnější izolaci. Před instalací musíme z kabelu odstranit vnější izolaci v délce 23.5mm, potom stínění v délce 16mm od konce, potom odstraníme dielektrikum v délce 14.5mm od konce, a vše necháme tak, jak je - STÍNĚNÍ NEOHÝBAT PŘES VNĚJŠÍ IZOLACI !!! Tak, jak jsme kabel připravili, tak jej našroubujeme do vnitřního závitu v konektoru. Uvnitř je tento konektor kónický, díky čemuž dojde po našroubování ke zmáčknutí stínění mezi plastové dielektrikum a těleso konektoru, čímž vznikne kontakt mezi stíněním a konektorem. Nakonec zapájíme střední vodič na konci živého kolíku.


Konektory Twist-on dlouhé
S tímto provedením konektoru se setkáme pouze u konektorů PL259. Toto provedení není použitelné pro kabely s pěnovým dielektrikem, kvůli nutnosti pájení stínění - riziko zničení dielektrika! Tyto konektory jsou trochu odlišné od krátkých. Po odšroubování převlečné matice najdeme na tělese konektoru dva otvory proti sobě. Před jakoukoliv montáží je vhodné nejdříve tyto otvory pocínovat pájkou s použitím pájecí kapaliny F1, a po pocínování od této kapaliny důkladně umýt například lihem (kvůli korozivním vlastnostem kapaliny). Přes tyto otvory budeme později pájet stínění, a vzhledem k tomu, že těleso konektoru je třeba ohřívat dlouho, a pájka na předem nepocínovaný konektor špatně chytá, mohlo by dojít při konečném pájení s kabelem k jeho roztavení.

Nyní si upravíme kabel podle obrázku, a to tak, že v délce 26mm odstraníme vnější izolaci, pak v délce 17mm od konce odstraníme stínění, dále v délce 15.5mm od konce odstraníme dielektrikum, a kabel takto našroubujeme do konektoru. Opět upozorňuji -STÍNĚNÍ NEOHÝBAT PŘES VNĚJŠÍ IZOLACI !!! Po našroubování kabelu do konektoru v otvorech na tělese vidíme stínění. Přes tyto předem pocínované otvory jej připájíme k bokům těchto otvorů. Je potřeba na toto použít pokud možno výkonnou páječku, abychom konektor neohřívali příliš dlouho, a nedošlo k roztavení kabelu, či izolace konektoru. Díky tomu, že jsme si konektor předem pocínovali, bude pájka nyní chytat lépe a rychleji. Nakonec opět připájíme živý vodič na konci středového kolíku.


Konektory šroubovací
S tímto provedením konektorů se setkáme především u velkých konektorů PL a N, a malou obměnou u některých BNC a TNC (u těch neplatí míry pro úpravu kabelu na obrázku). Toto provedení je vhodné i pro kabely s pěnovým dielektrikem, a jde o kvalitnější provedení, než Twist-on.Postup montáže je patrný z obrázků. Nejdříve rozebereme konektor. Poté na kabel nasuneme jednotlivé díly . nejdříve matici, poté velkoplošnou podložku, pryžový disk, nakonec kovový disk. Potom upravíme kabel odstraněním vnější izolace, stínění a dielektrika podle rozměrů na obrázku, Všechny díly konektoru na kabelu stáhneme až ke konci vnější izolace, a podle dna kovového disku ohneme stínění (podle obrázků). Na živý vodič připájíme střední pin konektoru, zasuneme do tělesa konektoru, a sešroubujeme. Pryžová vložka po sešroubování tlačí na kovový disk, který tlakem přimáčkne stínění k tělesu konektoru. Díky roztáhnutí pryžové vložky po sešroubování se konektor stane vodoodolným.


Konektory krimpovací
Krimpovací provedení konektorů jsou vhodná pro všechny typy kabelů a osobně je používám nejčastěji. Toto provedení dá nejméně práce a zabere nejméně času při montáži, a konečná montáž je kvalitní. Pro montáž kabel upravíme podle rozměrů na obrázku, připájíme (nebo nakrimpujeme) střední kolík, kabel s kolíkem zasuneme do konektoru tak, aby stínění bylo zvenku krimpovacího vyústění ( u dvojího stínění půjde fólie dovnitř, opletení zvenku ), přetáhneme krimpovací trubičku až nadoraz, a kleštěmi zamáčkneme. Přes krimpovanou část můžeme přetáhnout ochranný návlek na krimpovací konektory - viz fotografie. Nevýhodou je, že potřebujeme krimpovací kleště. Nejvýhodnější jsou kleště s výměnnými čelistmi, protože pokud používáme víc typů kabelů, stačí jen dokoupit čelisti samotné. Kleště s výměnnými čelistmi se cenově pohybují kolem 300-700,-Kč, čelisti pak kolem 200,-Kč. Komu je líto utrácet za kleště, je možné pořídit samotné čelisti a ty pak zmáčknout ve svěráku (nic moc komfort tedy). Výbornou pomůckou jsou také strip kleště - strojek na odstranění izolace, stínění a dielektrika, což zvládnou "na jeden zátah" naráz. Existují kteště dvounožové a třínožové. Na krimpovací konektory budeme potřebovat třínožové kleště, které se nasadím na kabel, a otočením kolem kabelu seříznou zároveň vnější izolaci, stínění, a dielektrikum, které pak jen prsty stáhneme a máme kabel připraven pro montáž konektoru. S těmito dvěma kleštěmi trvá celá montáž cca minutu až dvě.

U konektorů krimpuju vždy jen kabel za stínění, střední kolík vždy pájím (i když je také určen na krimpování). Výběr čelistí se tak značně zjednoduší, a zlevní, protože kdybychom chtěi krimpovat i střední kolíky, museli bychom kupovat více čelistí - nejen podle používaných kabelů, ale i podle používaných konektorů (každý konektor má jiný průměr středního kolíku). Budeme tedy vybírat čelisti podle označení jednotlivých krimpovacích otvorů pro stínění (označení je v palcích):

KABEL ROZMĚR KRIMPOVACÍHO OTVORU
RG58 .213
RG59 .255
RG213 .428
RG174 .178
H155 Belden .255
H1000 Belden .428
RF240 .255
RF400 .428

Texty a úprava: František Javůrek ©