Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Kmitočtový plán KV pásem IARU REGION 1

platný k 1. 1. 2006
137 kHz - 2200m
Kmitočtový segment[kHz] Šíře pásma[Hz] Druh vysílání
135,7 - 136,0 200 CW, zkušební vysílání, QRSS
136,0 - 137,4 200 CW
137,4 - 137,6 200 DIGI, mimo CW
137,6 - 137,8 200 CW, 137,7 kHz - střed aktivity QRSS
1,8 MHz - 160m
Kmitočtový segment[kHz] Šíře pásma[Hz] Druh vysílání
1810 - 1838 200 CW, 1836 kHz - střed aktivity QRP
1838 - 1840 500 úzkopásmové druhy provozu
1840 - 1843 2700 všechny druhy provozu – DIGI, (*)
1843 - 2000 2700 všechny druhy provozu, (*)
3,5 MHz - 80m
Kmitočtový segment[kHz] Šíře pásma[Hz] Druh vysílání
3500 - 3510 200 CW, přednostně mezikontinentální provoz
3510 - 3560 200 CW, přednostně závody, 3555 kHz - střed aktivity QRS
3560 - 3580 200 CW, 3560 kHz - střed aktivity QRP
3580 - 3590 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
3590 - 3600 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
3600 - 3620 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice, (*)
3600 - 3650 2700 všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, (*)
3650 - 3700 2700 všechny druhy provozu, 3690 kHz - střed aktivity QRP SSB
3700 - 3800 2700 všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, 3735 kHz - střed aktivity přenosu obrazu, 3760 kHz - střed aktivity tísňového provozu Regionu I.
3775 - 3800 2700 všechny druhy provozu, přednostně mezikontinentální provoz
7 MHz . 40m
Kmitočtový segment[kHz] Šíře pásma[Hz] Druh vysílání
7000 - 7035 200 CW, 7030 - střed aktivity QRP
7035 - 7038 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
7038 - 7040 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
7040 - 7043 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice, (*)
7043 - 7100 2700 všechny druhy provozu - DIGI, 7043 kHz - střed aktivity přenosu obrazu, 7060 kHz - střed aktivity tísňového provozu Regionu I., 7090 kHz - střed aktivity QRP SSB
7100 - 7200 2700 všechny druhy provozu (po roce 2009 se 200 Hz a 500 Hz segmenty pod 7100 kHz rozšíří)
10 MHz - 30m (WARC pásmo)
Kmitočtový segment[kHz] Šíře pásma[Hz] Druh vysílání
10100 - 10140 200 CW, 10116 kHz - střed aktivity QRP
10140 - 10150 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
14 MHz 20m
Kmitočtový segment[kHz] Šíře pásma[Hz] Druh vysílání
14000 - 14060 200 CW, přednostně závody, 14055 kHz - střed aktivity QRP
14060 - 14070 200 CW, přednostně závody, 14060 kHz - střed aktivity QRP
14070 - 14089 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
14089 - 14099 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
14099 - 14101   IBP, výhradně majáky
14101 - 14112 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
14112 - 14125 2700 všechny druhy provozu
14125 - 14300 2700 všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, priorita DX expedic 14195 kHz ± 5 kHz, 14230 kHz - střed aktivity přenosu obrazu, 14285 kHz - střed aktivity QRP SSB
14300 - 14350 2700 všechny druhy provozu, 14300 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu
18 MHz - 17m (WARC pásmo)
Kmitočtový segment[kHz] Šíře pásma[Hz] Druh vysílání
18068 - 18095 200 CW, 18086 kHz - střed aktivity QRP CW
18095 - 18105 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
18105 - 18109 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
18109 - 18111   IBP, výhradně majáky
18111 - 18120 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
18120 - 18168 2700 všechny druhy provozu, 18160 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu
21 MHz - 15m
Kmitočtový segment[kHz] Šíře pásma[Hz] Druh vysílání
21000 - 21070 200 CW, 21055 kHz - střed aktivity provozu QRS, 21060 kHz - střed aktivity QRP CW
21070 - 21090 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
21090 - 21110 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
21110 - 21120 2700 všechny druhy provozu (vyjma SSB) - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
21120 - 21149 500 úzkopásmové druhy provozu
21149 - 21151   IPB, výhradně majáky
21151 - 21450 2700 všechny druhy provozu, 21285 kHz - střed aktivity QRP SSB, 21340 kHz - střed aktivity přenosu obrazu, 21360 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu
24 MHz - 12m (WARC pásmo)
Kmitočtový segment[kHz] Šíře pásma[Hz] Druh vysílání
24890 - 24915 200 CW, 24906 kHz - střed aktivity QRP CW
24915 - 24925 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
24925 - 24929 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
24929 - 24931   IPB, výhradně majáky
24931 - 24940 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
24940 - 24990 2700 všechny druhy provozu
28 MHz - 10m
Kmitočtový segment[kHz] Šíře pásma[Hz] Druh vysílání
28000 - 28070 200 CW, 28055 kHz - střed aktivity provozu QRS, 28060 kHz - střed aktivity QRP CW
28070 - 28120 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
28120 - 28150 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
28150 - 28190 500 úzkopásmové druhy provozu
28190 - 28199   IPB, regionální časově sdílené majáky
28199 - 28201   IBP, světové časově sdílené majáky
28201 - 28225   IBP, trvale běžící majáky
28225 - 28300 2700 všechny druhy provozu - majáky
28300 - 28320 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
28320 - 29200 2700 všechny druhy provozu, 28360 kHz - střed aktivity QRP SSB, 28680 kHz - střed aktivity přenosu obrazu
29200 - 29300 6000 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
29300 - 29510 6000 družicový provoz - downlink
29510 – 29520   ochranný kanál
29520 – 29550 6000 všechny druhy provozu - FM simplex - kanálový rastr 10 kHz
29560 – 29590 6000 všechny druhy provozu - vstupy FM převáděčů (RH1 - RH4)
29600 6000 všechny druhy provozu - FM volací kanál
29610 – 29650 6000 všechny druhy provozu - FM simplex - kanálový rastr 10 kHz
29660 - 29700 6000 všechny druhy provozu - výstupy FM převáděčů (RH1 - RH4)
Použití postranních pásem
Pod 10 MHz se užívá dolní postranní pásmo (LSB), nad 10 MHz horní postranní pásmo (USB).
Amplitudovou modulaci (AM) lze používat v telefonních podpásmech za předpokladu ohleduplnosti k uživatelům sousedních kanálů.

Definice
Všechny druhy provozu: CW, SSB a další druhy provozu uvedené jako středy aktivity, a dále AM - amplitudová modulace, kde je nutno brát ohledy na uživatele sousedních kanálů.
Přenos obrazu: Všechny analogové a digitální druhy přenosu obrazové informace s odpovídající šířkou pásma, např. SSTV a FAX.
Úzkopásmové druhy provozu: Všechny druhy provozu se šíří pásma do 500 Hz, včetně CW, RTTY, PSK atd.
DIGI: Všechny digitální druhy provozu s odpovídající šíří pásma, například RTTY, PSK, MT63 atd.
(*): Nastavení stupnice pro LSB: nejníže 1843, 3603 a 7043 kHz.

Poznámky
Spojení CW jsou možná v plném rozsahu všech pásem s výjimkou segmentů pro majáky. (Doporučení DV05_C4_Rec_13)
V pásmech 10, 18 a 24 MHz nesmí být pořádány závody.
Nesoutěžícím radioamatérům se během největších mezinárodních závodů doporučuje používat KV pásma bez závodního provozu, tj. 30, 17 and 12 m. (DV05_C4_Rev_07)
Pojem ”automaticky řízené stanice” zahrnuje i stanice typu Store and Forward.

Vysílací kmitočty:
Kmitočty uvedenými v kmitočtovém plánu se rozumí ”vysílané kmitočty”, nikoli kmitočet potlačené nosné.

Neobsluhované vysílací stanice:
Členským sdružením IARU se doporučuje tyto aktivity v KV pásmech omezit. Doporučuje se, aby každá bezobslužná stanice v KV pásmech byla aktivována jen pod dohledem operátora, s výjimkou majáků schválených majákovým koordinátorem IARU Reg.1, nebo s výjimkou experimentálních stanic se zvláštní koncesí.

Pásmo 1.8 MHz:
Národní sdružení IARU v zemích, kde je povolen příděl pro SSB provoz pouze pod 1840 kHz, mohou příděl nadále používat. Požaduje se však, aby podnikly všechny kroky potřebné k tomu, aby jejich povolovací orgán upravil příděl pro telefonní provoz v souladu s kmitočtovým plánem IARU Region 1. (UBA - Davos 2005)

Pásmo 3.5 MHz:
V úsecích 3500 - 3510 kHz a 3775 - 3800 kHz má přednost mezikontinentální provoz.
V závodech nesmí být užívány úseky 3500 - 3510 kHz a 3775 - 3800 kHz, není-li součástí závodu DX provoz. Členská sdružení mohou pro národní závody v rámci těchto úseků stanovit jiné (užší) segmenty. Úsek 3510-3600 kHz lze užívat pro provoz majáků ARDF (CW A1A). (Doporučení DV05_C4_Rec_12)
Členská sdružení musí u národních telekomunikačních autorit požadovat, aby nepřidělovaly kmitočty z úseků, které kmitočtový plán IARU Reg.1 určuje pro mezikontinentlání komunikaci, jiným stanicím, než amatérským.

Pásmo 7 MHz:
Úsek pásma 7035 - 7045 kHz lze použít pro provoz automaticky řízených (neobsluhovaných) stanic v oblastech Afriky jižně od rovníku v denních hodinách.

Pásmo 10 MHz:
SSB lze použít v tísňovém provozu při bezprostředním ohrožení života a majetku, pouze stanicemi, které se skutečně účastní tísňového provozu. Úsek 10120 kHz - 10140 kHz lze užít k SSB provozu v oblastech Afriky jižně od rovníku v denních hodinách. V pásmu 10 MHz nelze vysílat informační bulletiny žádným druhem provozu.

Pásmo 28 MHz:
Členská sružení upozorní oprátory, aby v zájmu prevence rušení příjmu downlinku z družic nevysílali v úseku 29,3 - 29,51 MHz.

Experimenty s NBFM Packet Radiem v pásmu 29 MHz:
Jako provozní kmitočty se preferuje každých 10 kHz z rozsahu 29.210 - 29.290 MHz včetně. Užívá se kmitočtový zdvih ±2,5 kHz při nejvyšším modulačním kmitočtu 2,5 kHz.


Texty a úprava: František Javůrek ©