Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Dvoupásmové logaritmicko-periodické antény na 70cm/2m

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Logaritmicko-periodické antény jsou oblíbené zejména proto, že mají vlastnosti podobné anténám yagi, ale lze je zkonstruovat na více pásem. Tyto antény však nemají pevně určené funkce prvků, jako jsou u yagi zářič, reflektor a direktory, ale podle přivedené frekvence si funkce prvků určují jejich vlastnostmi. Především jsou všechny prvky napájené, ale jako aktivní prvek- zářič fungují vždy jen některé, a to ty, jejichž rezonanční délka odpovídá napájené frekvenci. Zpravidla je to jeden prvek plus ještě dva sousední. Delší prvky se pak chovají jako reflektory, a kratší jako direktory.

Celkovou teorii LPDA zde nebudu popisovat, neboť by to vydalo na velmi dlouhý článek plný složitých vzorců. Pokud by měl někdo zájem, odkazuji na Daneše- "Amatérská radiotechnika a elektronika" díl 1, strana 432.

Zde popsané konstrukce však mírně vybočují popsaným konstrukčním pravidlům. Ve skutečnosti by správně měl být vrcholový úhel antény podstatně větší, aby obsáhl obě tato pásma, ale zde využíváme skutečnosti, že pásmo 2m je délkou vlny "přibližně" trojnásobné proti 70cm pásmu. To anténu zjednoduší, ale taky zmenšení vrcholového úhlu zvětší zisk, protože v rezonanci jsou podle momentálně použité frekvence vždy minimálně tři sousedící prvky, při čemž ty kratší působí jako direktory, a ty delší jako reflektory.

Antény jsou konstruovány dle obrázku. Tedy ze čtvercových profilů 20x20mm spojených izolačními spojkami s výchozí vzdáleností 5mm od sebe [vzdáleností se pak ladí impedance- viz obrázek]. Prvky z 6mm Al kulatiny jsou pak montovány střídavě, tedy vždy dva protilehlé tak, že jeden je na horním ráhnu, a druhý na spodním. Další sousední zase naopak, tak, aby napájení sousedních prvků bylo vždy překřížené, tedy posunuté o 180°. Kabel přivedeme skrze horní závěsné ráhno od zavěšení až na špici antény, kde živý vodič připojíme k jednomu ráhnu a stínění ke druhému. Upozorňuji, že anténa musí být napájená na straně kratších prvků! Vyzařuje pak v tomto směru (od delších ke kratším) stejně jako antény yagi. Antény lze provozovat jak ve vertikální, tak v horizontální polarizaci.

Parametry a rozměry jsou uvedené v tabulkách pro různý počet prvků.
Závislost impedance na rozměru a vzdálenosti profilů6 elemntů - 6,7/9,3dB
prvek č.délka prvku (cm)vzdálenost od 1.prvku (cm)
1.51,00
2.46,88,7
3.43,016,8
4.39,524,4
5.36,231,5
6.33,338,28 elemntů - 8,2/10,6dB
prvek č.délka prvku (cm)vzdálenost od 1.prvku (cm)
1.51,00
2.48,08,7
3.45,117,0
4.42,524,0
5.40,032,5
6.37,639,7
7.35,446,8
8.33,353,510 elemntů - 9,3/11,5dB
prvek č.délka prvku (cm)vzdálenost od 1.prvku (cm)
1.51,00
2.48,68,7
3.46,417,1
4.44,225,2
5.42,233,1
6.40,240,7
7.38,448,0
8.36,655,1
9.34,962,0
10.33,368,712 elemntů - 10,2/12,5dB
prvek č.délka prvku (cm)vzdálenost od 1.prvku (cm)
1.51,00
2.49,18,7
3.47,217,2
4.45,425,5
5.43,733,6
6.42,041,5
7.40,449,2
8.38,956,7
9.37,464
10.36,071,7
11.34,678,0
12.33,38414 elemntů - 11/13,3dB
prvek č.délka prvku (cm)vzdálenost od 1.prvku (cm)
1.51,00
2.49,48,7
3.47,817,2
4.46,225,5
5.44,733,6
6.43,341,5
7.41,949,2
8.40,556,7
9.39,264,0
10.37,971,1
11.36,778,1
12.35,585
13.34,491,8
14.33,398,516 elemntů - 11,5/13,9dB
prvek č.délka prvku (cm)vzdálenost od 1.prvku (cm)
1.51,00
2.49,68,7
3.48,217,2
4.46,825,5
5.45,533,6
6.44,241,5
7.43,049,2
8.41,856,7
9.40,664,0
10.39,571,2
11.38,478,3
12.37,385,3
13.36,292,2
14.35,299,0
15.34,2105,7
16.33,3112,3Ja je vidět z tabulek, první a poslední prvek mají u všech verzí stejné délky. Dochází pouze ke změně celkové délky antény, počtu prvků a tím ke zmenšení vrcholového úhlu. To pak vede ke zvýšení zisku, protože se zvětší počet prvků v rezonanci.

Texty a úprava: František Javůrek © 2009