Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Antény Long Wire - dlouhý drát

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Antény typu Long Wire jsou oblíbené hlavně pro portejblový provoz na KV pro svoji jednoduchost a skladnost (na rozdíl od vertikálů). I přes mnoho informací o těchto anténách koluje mnoho nepřesných informací, až nesmyslů. Pokusím se tedy zde tyto antény trochu přiblížit.
Jde o dlouhý, v prostoru natažený drát drát, jehož pokračování vedoucí dolů k zemi slouží zároveň jako napaječ. Vyzařovací diagram této antény je velmi složitý, a velmi závislý na délce tohoto drátu. Rozdíly jsou takové, že můžeme mít vyzařovací diagram osmičkový, kolmý na osu drátu, či i dokonce téměř podélný s osou drátu. Vyzařovací charakteristiky LW vidíte na obrázku. Čím je větší délka, tím se vyzařování více přiklání k podélné ose drátu. Pokud bychom chtěli porovnávat podle úhlů hlavních laloků, tak:

  • u Λ1/2 je úhel hlavních laloků od osy 90°,
  • u 1Λ je to 54°,
  • u 1,5Λ je to 42°,
  • u 2 Λ 36°,
  • u 2,5Λ už jen 33°,
  • u 3Λ pak jen 29°, a tak dále.
Dalším vlivem délky drátu je ten, že čím delší drát je, tím více postraních vyzařovacích laloků anténa má, ale ty se s délkou drátu zmenšují. Délka antény LW se vždy volí jako Λ1/2 na nejnižší provozovaný kmitočet, či její celočíselné násobky. U výpočtu LW platí o činiteli krácení stejné, jako u drátového dipólu, tedy že díky velmi malému rozdílu mezi podíly l a d různě silných vodičů je činitel krácení již zahrnut ve vzorci pro výpočet délky :

l = 150 x (N - 0,05) : f    (l=délka-m, N=počet půlvln, f=frekvence-MHz)


Napájení této antény může být řešeno jak jsem uvedl na začátku, tedy drát sveden koncem přímo do stanice, ale možným řešením je tento jednodrátový svod napojit na LW i uprostřed. Pokud je LW provozován na více pásmech, volí se jeho minimální délka jako Λ1/2, nebo celé násobky, pro nejdelší pásmo. Rozhodně je nerozumné a i nevhodné snažit se provozovat LW kratší, než Λ1/2. V každém případě ale budeme potřebovat k provozování LW (a hlavně při větším násobku Λ1/2) anténní tuner (ATU), připojený ke stanici, při čemž je potřeba, aby ze zemnící svorky ATU bylo provedeno nejen elektrické, ale i VF uzemnění, které provedeme připojením minimálně jednoho dlouhého vodiče k této svorce (ideálně stejně dlouhého jako anténa LW), který natáhneme po zemi. Jak bude vypadat zisk a impedance v případě LW pro 1,8MHz délky 78m při použití na dalších pásmech vidíte v tabulce.


LW délky 78m (Λ1/2 pro 1,8MHz)
Pásmo Délka Impedance Zisk
1,8MHz 1/2Λ 73Ω 0 dB
3,5MHz 94Ω 0,6 dB
7MHz 109Ω 1,6 dB
14MHz 130Ω 3,5 dB
28MHz 152Ω 6,2 dB


Texty a úprava: František Javůrek ©