Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Úprava podsvětlení stanice Intek MB-45 na LEDkové

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Poté, co jsem se po asi tříměsíčním provozu CB radiostanice Intek Mobicom MB-45 rozhodl zkontrolovat podsvícení, abych zjistil, zda nebudou časem problémy s praskáním žárovek jako u některých jiných stanic, jsem zjistil, že nejspíš budou, protože dvě žárovky ze šesti již byly částečně zčernalé. Také se mi moc nelíbilo původní podsvícení "žárovkové" barvy. Proto jsem rozhodl provést úpravu podsvícení na LED diody Volba pochopitelně padla na modrou barvu, protože modře svítící stanice přece jenom vypadá exkluzivně.

Nejdříve je samozřejmě nutné stanici rozebrat. Je potřeba odšroubovat horní i spodní kryt stanice, odpojit reproduktor ( je na konektorek ), poté odšroubovat čtyři šroubky držící čelní panel ( dva nalevo a dva napravo ), odjistit plastové západky na čelním panelu ( tři nahoře a tři dole ) tak, aby nedošlo k odtržení čelní desky s procesorem od základní desky ( není na konektor, jako u některých stanic, ale napevno připájená ).

Po změření napětí na žárovkách jsem zjistil, že je zde celé napájecí napětí a proto bylo nutné každou LEDku opatřit předřadným odporem. Co se LEDek týče, padla volba na ultrasvítivé modré LED o průměru 1.8mm ( GM elektronic ) na obdélníkové základně s vývody (ne SMD). Tyto LEDky se bez problémů vejdou do otvorů v desce plošných spojů pro žárovky. U všech LEDek jsem ohnul katody do pravého úhlu cca 3mm od tělesa a ohnutou část zastřihl na délku 3mm. Anodu jsem nechal rovně a k ní souběžně připájel subminiaturní odpor 1k, jehož spodní vývod jsem opět ohnul do pravého úhlu tak, aby byl ohyb ve stejné úrovni jako u katody, a zastřihl na délku 3mm. Při této hodnotě odporu poteče LEDkami při plném napětí 13.8V proud cca 12mA, což je dostatečné pro příjemné podsvícení - při 20mA je již podsvícení moc agresivní. Vše je zřetelně vidět na obrázku. Takto jsem vytvořil šest kompletů LED+odpor. Tyto jsem pak zasunul do otvorů v desce po žárpvkách a připájel ( před tím je pochopitelně nutné voltmetrem zjistit u každé žárovky, kde jsou anody a katody, aby nedošlo k opačné polarizaci LEDek). O rozptýlení bodového světla z LED se postará rozptylový plast v čelním panelu, a pod displejem. Pro takto připojené odpory je na desce dostatek místa, a ničemu nepřekáží. Po vyzkoušení nebuďte překvapení, že tlačítko pro změnu jasu podsvícení nebude nijak zvlášť reagovat, protože řídící tranzistor ovládá proud do žárovek, ale u takto zapojených LED je proud ve větší míře nastaven předřadnými odpory, a to na podstatně nižší hodnotu, než jakou poskytuje řídící tranzistor. Jiná možnost by byla LEDky zapájet bez předřadných odporů, a upravit proud dodávaný řídícím tranzistorem změnou odporů u tohoto tranzistoru. Protože jde ale o SMD součástky, nechtělo se mi s tím takto piplat. Navíc není změna jasu u LED není natolik důležitá, protože ve dne se podsvětlení moc neuplatní, a v noci je s těmito odpory podsvětlení příjemné a není moc přezářené.
Během celé úpravy je nutné dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na statickou elektřinu, a používat zásadně mikropáječku, nikoliv trafopájku.
Texty a úprava: František Javůrek ©