Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Anténní analyzátor MFJ-259B

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)Jak mnozí víme, snem každého anténního bastlíře je vlastnit anténní analyzátor, který je pro anténáře tím, čím kulovnice pro myslivce. Bohužel anténních analyzátorů je na trhu žalostně málo a když už, tak jsou pěkně drahé. U nás jsou zastoupeny jen dvě značky, a to MFJ a Autek, obě v přibližně stejných cenových relacích. Co se týče designu, vypadá líp Autek, ale co se týče rozsahu a užitné hodnoty, je lepší MFJ. Přístroj od MFJ jsem si pořídil, a nyní Vám přiblížím jeho vlastnosti a schopnosti.
Anténní analyzátor MFJ-259B je příruční přístroj pro testování a nalýzu 50Ω anténních systémů v rozsahu 1,8 - 170 MHz. Dále jej lze využít jako sací měřič rezonance (GDO), jako samostatný čítač, či jako Vf generátor, vše v uvedeném rozsahu FRQ.

Přístroj se skládá ze čtyřech částí, a to z VF generátoru, čítače, RF můstku s kalibrovaným indikátorem nevyváženosti, a s vyhodnocovacího procesoru. Mnozí si pletou tento přístroj s MFJ-259, ovšem rozdíl mezi MFJ-259 a MFJ-259B je dosti značný. Starší verze pouze změřila hodnoty měřitelné RF můstkem, a ze změřených hodnot si obsluha musela vypočítat všechny ostatní potřebné hodnoty. Novější verze "259B" již obsahuje mikroprocesor, který všechny tyto výpočty provede za nás, a výsledky zobrazí na LCD displeji. Obě verze jsou ale na pohled zaměnitelné, liší se pouze nápisem, takže pozor při koupi starších přístrojů na inzeráty !


Co tedy přístroj umí ?

Podle nastavení funkcí, nacházejících se ve dvou menu (základní a rozšířené), je možné s přístrojem měřit následující hodnoty :

 • Frekvenci
 • SWR
 • reálnou impedanci
 • komplexní impedanci
 • reaktanci Xl, Xc
 • rezonanční kmitočet
 • šířku pásma
 • indukci
 • kapacitu
 • délku napájecího vedení
 • činitel krácení napaječe
 • Q a útlum
 • vyhledat vzdálenost k přerušení či zkratu napaječe
 • účinnost přenosu VF energie
 • činitel odrazu a útlumu odrazu
Jak jsem uvedl, přístroj má funkce rozdělené do dvou menu :

Základní menu
Do základního menu přístroj vstoupí po zapnutí

1. mod- měření impedance :
Displej zobrazí kmitočet, SWR, rezistentní složku impedance a reaktanční složku impedance bez rozlišení charakteru reaktance. Pro rozlišení charakteru reaktanční složky je nutné změnit kmitočet- zvýšíme kmitočet ladícím prvkem, a pokud se reaktance zvětší, jde o induktivní, zmenší-li se reaktance, jde o kapacitní. Levý ručkový měřič při tom ukazuje SWR, pravý komplexní impedanci.

2. mod- Měření útlumu
Displej zobrazuje kmitočet a útlum přpojeného kabelu, balunu, atenuátoru a pod. v dB. Opačný konec připojeného měřeného objektu nesmí být zakončen žádným zatěžovacvím odporem.

3. mod- měření kapacity
Displej zobrazí kmitočet, kapacitní reaktanci v Ω a kapacitu v pF. Pravé ručkové měřidlo ukazuje kapacitní reaktanci v Ω, levé má maximální výchylku (nepoužito)

4. mod- měření indukčnosti
Displej zobrazí kmitočet, induktivní reaktanci v Ω a indikčnost v uH. Pravé ručkové měřidlo ukazuje induktivní reaktanci v Ω, levé má maximální výchylku (nepoužito)

5. mod- čítač
Displej zobrazuje kmitočet externího zdroje kmitočtu, připojeného do BMC konektoru. Je možné tlačítkem Gate přepínat časovou základnu na 1s, 0,1s, a 0,01s.

Přechod mezi jednotlivými mody se provádí jedním stiskem tlačítka MODE.

Rozšířené menu
Na přechod do rozšířeného menu lze současným držením (na 3s) tlačítek MODE a GATE.

1. mod- měření impedance
Displej zobrazí kmitočet, SWR, kopmplexní impedanci v Ω, úhel vektoru impedance ve stupních. Ručkové měřidla ukazují SWR, a komplexní impedanci.

2. mod- činitel odrazu, útlum odrazu
Displej zobrazuje kmitočet, SWR, útlum odrazu v dB, a činitel odrazu.

3. mod- měření vzdálenosti odrazu (délky kabelu)
Analyzátor vyhodnotí elektrickou délku kabelu (pozor- ve stopách!) a po dvojím stisku tlačítka GATE ji zobrazí na displeji. Skutečná fyzická délka je pak násobkem zobrazené elektrické délky a činitele krácení.

4. mod- meření rezonance
Displej zobrazuje rezonanční kmitočet, tedy kmitočet, na kterém se reaktance měřeného objektu přibližuje nule.

5. mod- měření účinnosti přenosu
Displej zobrazuje kmitočet, SWR, a účinnost přenosu ze zdroje do zátěže v %.

Přechod mezi jednotlivými mody se provádí jedním stiskem tlačítka MODE. Současným stiskem tlačítek MODE a GATE se přístroj vrátí zpět do Základního menu.
Podívejme se blíže na konstrukci

Pokud se podíváme na provedení skříně přístroje, být ředitelem MFJ, nechal bych vrchního návrháře vyhodit a ještě bych jej obvinil ze sabotáže. Přístroj je ve skříni tvořené dvěma "U" částmi vsazenými vzájemně do sebe. Problém je to, že ta část, která je součástí horního panelu, je ta menší, a zapadá do spodní části - té větší. Takže po obou sranách horního panelu vidíte zakončení plechu spodní "U" části, což celkový design doslova hyzdí. I schopný amatér by to doma udělal líp. Jak vidíte na fotografiích, okénko pro displej je prostě vyseknuté a to v již obarveném plechu, takže vnitřní část výřezu okénka již obarvená není, a navíc ani nemá začištěné hrany - opět designérská perla. Na horním panelu pak excelují krásné velké hlavy nezapuštěných šroubů. Prostor byterií je přístupný krytem - kusem rovného plechu bez jakýhkoliv zpevňujících prolisů, přichyceným vespod dvěma opět nezapuštěnými šrouby. Jako amatér bych se za takové provedení prostě styděl. Nicméně jsou to jen vady na kráse, které nemají žádný vliv na funkčnost, a kterými si výrobce jen zjednodušil celkovou konstrukci.

Po otevření přístroje 8-mi šroubky (tentokrát se zapuštěnými hlavami !!!), čtyřmi na levé a čtyřmi na pravé straně, se zpřístupní celý vnitřek. Elektronika je tvořena jednou deskou spojů po celém půdorysu přístroje a jednou menší deskou s displejem. Osazení je provedeno z velké části SMD technologií. Ladění frekvence se provádí vzduchovým kondenzátorem, který je - chvála bohu - dobře zpřevodovaný, takže ladění je příjemné. Vše je uchyceno k hornímu panelu, nikoliv k subpanelu, který by eliminoval nevzhledné šrouby na horním panelu přístroje. Provedení plošných spojů bych nevytknul nic, jejich provedení je čistější, než u mnohých jiných výrobků jiných firem. Na DPS je jeden nastavovací prvek - jumper - kterým je nutné nastavit použité napájecí články. Pro použití akumulátorů se jím připojí obvod, který dobíjí aku při použití externího zdroje. Při použití běžných baterií se tento obvod musí jumprem odpojit, aby při připojení externího zdroje nedošlo ke zničení a možné explozi baterií.

SCHEMA PŘÍSTROJE ZDE >>>
CZ MANUÁL ZDE >>>Závěr


Závěrem bych uvedl, že až na mechanicko-designérské nedostatky se jedná o zdařilý a po užitné stránce velmi dobře vymyšlený přístroj. Dvě ručková měřidla ve společnosti LCD displeje mohou někomu připadat jako anachronizmus, ale věřte že je to velmi výhodná a užitečná kombinace, jejíž užitek poznáte při měření rychleji se měnících veličin. Poměrně nevýhodné je - hlavně při vnitřním napájení - napájecí napětí 12V, což se při pořizování akumulátorů prodraží, o bateriích ani neluvě. Při 10 kusech NiMh akumulátorů i poměrně dost stoupne váha přístroje.

Nutno ovšem podotknout, že v tomto přístroji máte kompletní anténní servisní stanici, která nahradí mnoho různých měřících přípravků bastlených doma s nejistou přesností a potřebou provádění mnoha výpočtů, což u tohoto přístroje odpadá, a který Vám všechno toto nahradí. Řekl bych, že pro zapálené amatéry - anténáře je to vynikající volba, která ušetří mnoho práce a starostí při stavbě, či opravách anténních systémů.

Texty a úprava: František Javůrek ©