Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Kmitočtový plán radioamatérských pásem mikrovln



Pásma, která nejsou v ČR povolená, nejsou v tabulce uvedena


1.24 - 1.3 GHz
Kmitočet [MHz] Druh provozu Použití
1240.000 - 1243.250 všechny druhy provozu 1240.000 - 1241.000 - digitální komunikace
1242.025 - 1242.250 - výstupy převaděčů, kanály RS1 - RS10
1242.250 - 1242.700 - výstupy převaděčů, kanály RS11 - RS28
1242.725 - 1243.250 - packet radio, duplexní kanály RS29 - RS50
1243.250 - 1260.000 ATV 1258.150 - 1259.350 - výstup převaděčů, kanály R20-R68
1260.000 - 1270.000 družicový provoz  
1270.000 - 1272.000 všechny druhy provozu 1270.025 - 1270.700 - vstupy převaděčů, kanály RS1 - RS28
1270.725 - 1271.250 - packet radio, duplexní kanály RS29-RS50
1272.000 - 1290.994 ATV  
1290.994 - 1291.481 vstupy NBFM převaděčů, kanálová rozteč 25kHz, kanály RM0-RM19  
1291.494 - 1296.000 všechny druhy provozu 1293.150 - 1294.350 - vstupy převaděčů, kanály R20 - R68
1296.000 - 1296.150 telegrafie (a) 1296.000 - 1296.025 - E.M.E.
1296.138 - střed aktivity PSK31
1296.150 - 1296.800 telegrafie, SSB 1296.200 - střed aktivity úzkopásmových druhů provozu
1296.400 - 1296.600 - vstupy lineárních převaděčů
1296.500 - SSTV
1296.600 - RTTY
1296.700 - FAX
1296.600 - 1296.800 - výstupy lineárních převaděčů
1296.800 - 1296.994 výhradně majáky (b)  
1296.994 - 1297.481 výstupy NBFM převaděčů, kanály RM0-RM19  
1297.494 - 1297.981 simplex NBFM, kanály SM20-SM39 (c) 1297.500 - střed aktivity NBFM
1298.000 - 1300.000 všechny druhy provozu 1298.025 - 1298.500 - výstupy převaděčů, kanály RS1 - RS28
1298.500 - 1300.000 - digitální komunikace
1298.725 - 1299.000 - packet radio, duplexní kanály RS29-RS40
a) Telegrafní provoz je povolen v celém pásmu; výhradně telegrafní provoz je povolen v úseku 1296.000 - 1296.150 MHz.
b) Kmitočty majáků s výkonem ERP větším než 50 W jsou v Regionu 1 IARU koordinovány koordinátorem majáků Regionu 1 IARU (viz oddíl X.).
c) FM simplexní kmitočtový úsek může být použit také pro digitální komunikaci v zemích, kde 1298 - 1300 MHz není přidělen amatérské službě (např. Itálie).

V době závodů a v době otevření pásma se má místní úzkopásmový provoz odehrávat v úseku 1296.500 - 1296.800 MHz.
2.3 - 2.45 GHz
Kmitočet [MHz] Druh provozu Použití
2300.000 - 2320.000 národní příděl FRQ (a) 2304 - 2306 - úzkopásmový úsek v zemích, kde úsek 2320 - 2322 MHz není povolen amatérské službě
2308 - 2310 - úzkopásmový úsek v HB
2320.000 - 2320.150 pouze telegrafie (c) 2320.000 - 2320.025 - E.M.E.
2320.138 - střed aktivity PSK31
2320.150 - 2320.800 telegrefie, SSB (c) 2320.200- střed aktivity SSB
2320.800 - 2321.000 výhradně majáky (c)  
2321.000 - 2322.000 NBFM simplex převaděče (b)  
2322.000 - 2400.000 všechny druhy provozu (b) 2322.000 - 2355.000 - ATV
2355.000 - 2365.000 - digitální komunikace
2365.000 - 2370.000 - převaděče
2370.000 - 2392.000 - ATV
2392.000 - 2400.000 - digitální komunikace
2400.000 - 2450.000 družicový provoz 2427 - 2443 - ATV, není-li úsek užíván ke družicovému provozu
a) Pojem "subregionální a národní kmitočtový příděl" má tento význam: "V případě pásem a kmitočtových úseků, které nejsou amatérské službě přiděleny ve všech zemích Regionu I. IARU, se kmitočtové příděly koordinují v rámci subregionu mezi zeměmi, v nichž tato pásma a kmitočtové úseky amatérské službě přiděleny jsou. Pojem "národní kmitočtový příděl" se vztahuje na pásma a kmitočtové úseky, které jsou přiděleny jen v jediné zemi (např. pásmo 70 MHz), nebo v několika málo navzájem vzdálených zemích" (Torremolinos 1990).
b) Úsek "NBFM simplexní a převaděčové kanály" lze použít pro digitální komunikaci v zemích, kde úsek 2322 - 2400 MHz není přidělen amatérské službě.
c) V zemích, kde není k disposici kmitočtový úsek 2320 - 2322 MHz, lze k úzkopásmovému provozu alternativně použít úseky
- 2304 - 2306 MHz,
- 2308 - 2310 MHz.
3.4 - 3.475 GHz
Kmitočet [MHz] Druh provozu Použití
3400.000 - 3402.000 úzkopásmové druhy provozu 3400.100- střed aktivity
3402.000 - 3475.000 všechny druhy provozu 3420.000 - 3430.000 - digitální komunikace
3450.000 - 3455.000 - digitální komunikace
5.650 - 5.850 GHz
Kmitočet [MHz] Druh provozu Použití
5650.000 - 5668.000 družicový provoz (vzest. linky)  
5668.000 - 5670.000 družicový provoz, úzkopásmové druhy provozu5668.200- střed aktivity úzkopásm. druhů provozu
5670.000 - 5700.000 digitální komunikace  
5700.000 - 5720.000 ATV  
5720.000 - 5760.000 všechny druhy provozu  
5760.000 - 5762.000 úzkopásmové druhy provozu (a) 5760.200 střed aktivity úzkopásm. druhů provozu
5762.000 - 5790.000 všechny druhy provozu  
5790.000 - 5850.000 družicový provoz-vzestup. linky  
a) Národní sdružení IARU jsou žádána, aby informovala své členy, aby byli připraveni pracovat přednostně v obou úzkopásmových kmitočtových úsecích.
10 - 10.5 GHz
Kmitočet [GHz] Druh provozu Použití
10.000 - 10.150 digitální druhy provozu  
10.150 - 10.250 všechny druhy provozu  
10.250 - 10.350 digitální druhy provozu  
10.350 - 10.368 všechny druhy provozu  
10.368 - 10.370 úzkopásmové druhy provozu 10.3682- střed aktivity
10.370 - 10.450 všechny druhy provozu  
10.450 - 10.500 všechny druhy provozu + družice 10.450-10.452úzkopásmové druhy provozu v zemích, kde není povolen úsek 10.368-10.370
Pro země, kde kmitočtový úsek pro úzkopásmové druhy provozu 10.368 - 10.370 MHz není povolen, se navrhuje jako alternativa úsek 10.450 - 10.452.
24 - 24.25 GHz
Kmitočet [GHz] Druh provozu Použití
24.000 - 24.048 všechny druhy provozu - preferovaný úsek (a)  
24.048 - 24.050 úzkopásm. druhy provozu + družice24.0482- střed aktivity úzkopásm. druhů provozu
24.050 - 24.250 všechny druhy provozu- nepreferovaný úsek (a)24.125- přednostní kmitočet pro širokopásmová zařízení
a) Amatérská družicová služba je primární/výhradní v dolních 50 MHz pásma 24 GHz a sekundární v horních 200 MHz. Nepreferovaný kmitočtový úsek pro všechny druhy provozu se užívá v případech, kdy preferovaný úsek nelze použít.
47 - 47.2 GHz
Kmitočet [GHz] Druh provozu Použití
47.000 - 47.002 družice + úzkopásm. druhy provozu47.088200- střed aktivity úzkopásmových druhů provozu
47.002 - 47.200 všechny druhy provozu  
76 - 84 GHz
Kmitočet [GHz] Druh provozu Použití
76.000 - 77.500 všechny druhy provozu- nepreferovaný úsek (a) 
77.500 - 77.501 družice a úzkopásmové druhy provozu 77.500200- střed aktivity úzkopásm. druhů provozu
77.501 - 78.000 všechny druhy provozu- preferovaný úsek (a) 
78.000 - 81.000 všechny druhy provozu- nepreferovaný úsek (a) 
a) Amatérská družicová služba je primární/výhradní v kmitočtovém úseku 77.5 - 78 GHz, v ostatních částech pásma je sekundární. (Do roku 2006 je kmitočtový úsek 75.5 - 76 primární/sdílený, po tomto datu bude jako příděl amatérské službě zrušen.) Nepreferovaný kmitočtový úsek pro všechny druhy provozu se užívá v případech, kdy preferovaný úsek nelze použít.
241 - 250 GHz
Kmitočet [GHz] Druh provozu Použití
241.000 - 248.000 všechny druhy provozu- nepreferovaný úsek (a) 
244.000 - 248.001 družice a úzkopásmové druhy provozu 
248.001 - 250.000 všechny druhy provozu- preferovaný úsek (a) 
a)Amatérská družicová služba je primární/výhradní v kmitočtovém úseku 248 - 250 GHz, v ostatních částech pásma je sekundární. Nepreferovaný kmitočtový úsek pro všechny druhy provozu se užívá v případech, kdy preferovaný úsek nelze použít.






Texty a úprava: František Javůrek ©