Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Modifikace TX radiostanice Yaesu FT897 / 857

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
I tyto staničky, stejně jako mnoho dalších, umožňují rozšíření vysílacího rozsahu i mimo radioamatérská pásma. Přijímá v těchto dalších pásmech pochopitelně i bez rozšíření. Jsou to možnosti často vyhledávané a používané. I přes to ale nedoporučuji vysílat tam, kde můžete jakoukoliv službu rušit. Žádané je to často proto, aby bylo možné vysílat na CB pásmu, aby člověk nemusel s sebou tahat další stanici. pozorňuji ale na to, že stanice má větší šířku pásma, než jaká je požadována na CB pásmu. I tak se ale k požadované šíři pásma dá alespoň přiblížit tím, že aktivujeme úzkopásmovou FM. I tak ale jsme pořád trošku širší, než je povoleno. Proto si raději dávejte pozor, ať nepřijdete k finančnímu úrazu. Pro modifikaci tohoto TRX, tedy rozšíření TX i mimo amatérská pásma použijte následující postup :

  1. Odšroubujte 8 šroubků horního krytu stanice a sejměte jej.
  2. Odpojte konektor propojující vodiče reproduktoru a desku spojů.
  3. Rozpojte 6-ti pólový konektor k vypínačí na horním krytu na pravé straně stanice - odjistětě pojistku na konektoru před jeho vytažením.
  4. Nyní vyhledejte řadu 9 propojovacích plošek, vedoucí podél levé boční strany TRX, asi 5cm od předu hlavní desky spojů stanice.
  5. Pro požadovaný režim rozšíření změňte propojky podle tabulky pod textem. Možnosti krom původního modu pro CZ jsou: rozšíření 40m pásma o nově povolený segment 7-7.2MHz, mod DE, rozšíření jen VKV a UKV, a kompletní rozšíření (Mars Cap).
  6. Zapojte konektory a sestavte stanici.
  7. Proveďte reset stanice: Při vypnutém TRX stiskněte a držte tlačítka [F] a [V/M] a zapněte TRX. Tím je modifikace dokončena.

Po kompletním rozšíření bude nyní TX : 1.8-56 MHz, 137-164 MHz, a 420-470 MHz. Vzhledem k provedení nutného resetu stanice nyní musíte provést nastavení vyšich uživatelských nastavení, která byla resetem zrušena.
Musím upozornit, že takovýto zásah do stanice je nelegální, a při jakýhkoliv úpravách prováděných ve stanici může dojít neodbornou prací ke zničení TRX. Proto jakékoliv úpravy provádíte pouze na vlastní riziko !!! Pokud budete rozšířenou stanici používat pro vysílání na CB, PŘEPNĚTE NA ÚZKOPÁSMOVOU FM !!! Jinak bude zabraná šířka příliš velká !


Umístění a číslování propojek ve stanici :PŘEDNÍ STRANA STANICE
PropojkaPůvodní CZ mod CZ+ 7.0-7.2 MHz German mod Mod VHF,UHF MARS-CAP
JP 1003 prázdné prázdné propojka prázdné prázdné
JP 1002 popojka popojka propojka prázdné prázdné
JP 1001 popojka propojka propojka propojka prázdné
JP 1006 popojka propojka propojka propojka propojka
JP 1005 prázdné prázdné prázdné prázdné prázdné
JP 1004 prázdné prázdné prázdné prázdné prázdné
JP 1009 prázdné prázdné prázdné prázdné propojka
JP 1008 popojka prázdné propojka propojka propojka
JP 1007 prázdné prázdné propojka prázdné propojka
ZADNÍ STRANA STANICE
Texty a úprava: František Javůrek ©