Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Modifikace TX radiostanice Yaesu FT-60

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Pokud chceme modifikovat tuto stanici tak, aby bylo možné vysílání i na sdílených frekvencích, či případně na PMR, je potřeba stanici rozebrat a odstranit dva odpory. Postup je následující :

Ze stanice sundáme baterii, a odšroubujeme čtyři šroubky pod baterií. Dále je třeba stáhnout ovládací knoflíky z obou potenciometrů, i prstencový ovladač SQ pod knoflíkem kanálového voliče. Pinzetou stáhneme pryžová těsnění pod knoflíky potenciometrů, a odšroubujeme úplně matice potenciometrů. Na tyto matice je nejvhodnější si vyrobit klíč třeba z duralového plechu. Poté vezmeme stanici do ruky předním krytem nahoru a od spodní části předního krytu se snažíme tento kryt vypáčit od kovového chassis. Jde to těžko, protože kryt je k chassis těsněný pryžovým těsněním. Poté, co jej vypáčíme ve spodní části, jej stáhneme přes hřídelky potenciometrů, abychom měli přístup k desce plošných spojů.Zde na desce najdeme pozice odporů 1164, 1165, a 1166. Záleží na verzi stanice které jsou osazeny. Dva budou osazeny, jeden bude chybět. U verze FT60E bude chybět R1166, u verze FT60R bude chybět R1165. Odstraníme tedy R1164 a další podle verze stanice osazený odpor 1165, nebo 1166. Na tuto práci doporučuji regulovatelnou mikropáječku s hrotem který bude mít šířku podle délky odporů, aby bylo možné odpor nahřát na obou pájených stranách současně. Při této práci je nutné dodržovat pravidla pro práci s citlivými CMOS obvody, aby nedošlo ke zničení stanice. Po opětovné kompletaci stanice provedeme podle manuálu kompletní reset stanice (RESET ALL) a rozšíření je hotovo. Pochopitelně si resetem vymažeme veškerá uživatelská nastavení a paměti. Toto rozšíření jsem provedl už u třech stanic, a nebyly nejmenší problémy.UPOZORNĚNÍ ! Tato úprava stanice není legální, a veškeré takovéto úpravy provádíte jen na vlastní riziko. Zříkám se jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s Vámi prováděnými úpravami ve stanici !Ještě jedna maličkost :
Často se mě lidé ptají, zda lze s touto stanicí vysílat i na pásmu PMR, když nemá krok 6,25kHz. Nesmí se to, ale jde to bez problémů. Stanice má krok 5kHz, takže při ladění PMR frekvencí dojdeme k chybě 1,25kHz, což v praktickém provozu nepoznáte, ani při "lovení dálek". Je řeba si uvědomit, že největší procento u nás provozovaných PMR stanic jsou hračky "made-in hypermarket", jejichž kmitočtová stabilita je často podstatně horší, než tato odchylka od přesné frekvence. A jak daleko dokážou gumovat :-)

Texty a úprava: František Javůrek ©