Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Smyčková dvouprvková CB anténa Pulsar

Zdroj: "Antény prakticky"
Velmi zajímavou je dvouprvková smyčková CB anténa Pulsar, která vyniká malými rozměry, směrovostí, a ziskem cca 4dBd. Předozadní poměr cca 6dB. Anténa obsáhne šířku 120 kanálů při SWR do 1:1,2, impedance na svorkách je 50 Ω.

Anténa je upevněna na nosné novodurové rouře o průměru 50mm a délce 135cm. Je tvořena hliníkovou pásovinou šíře 18mm, tloušťky 2mm. Jak vyplývá z obrázků, začátky smyček jsou přišroubovány k nosné trubce, konce, které pokračují ke svorkám, jsou od začátků přišroubovány k trubce ve vzdálenosti 100mm.

Texty a úprava: František Javůrek ©