Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Miniaturní rámová anténa na 3,5 MHz

Autor : Harry SM0VPO
Tato zajímavost je již dost stará, nicméně funguje dost dobře i přes na první pohled malé rozměry. Jak je vidět z obrázku, jde o rámovou anténu, jejíž samotné vinutí není připojeno k napaječi. Jde o cívku, která je buzena samotnou trojúhelníkovou smyčkou uprostřed antény, která teprve je přes "čokoládu" připojena na napaječ.

Kostru antény tvoří kříž z plastových či laminátových trubek, nebo profilů. Lze využít dostupné plastové elektroinstalační trubky či profily pro povrchovou montáž vedení. Na samotné vinutí rámové antény je použit elektroinstalační drát o průřezu 1,5-4mm2. Budete potřebovat něco málo přes 20metrů tohoto drátu. Přesné vyladění se provede vzduchovým ladícím kondenzátorem 30pF, který MUSÍ mít velké mezery mezi lamelami !!!, protože u této antény se na něm vyskytne vysoké napětí, které při případném prostřelení kondenzátoru zničí koncový stupeň u tranzistorových stanic celkem spolehlivě.

Pokud se nedaří doladit kondenzátorem anténu, je třeba zjistit, zda je její rezonanční kmitočet nižší, nebo vyšší. Pokud je nižší, pomůže vplést do vinutí drátu mezi závity kus plastu, třeba odřezek ze zbytku nosné trubky, pokud je kmitočet vyšší, přidejte k ladícímu kondenzátoru paralelně pevný kondenzátor (snažte se sehnat typ alespoň na 1,5kV). Celková konstrukce je dobře viditelná na obrázku pod článkem. Trojúhelníkový zářič můžeme vyšponovat to trojúhelníku pomocí silnějšího vlasce - na obrázku čárkovaně.
Texty a úprava: František Javůrek ©