Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Kreslení stupnic v Linuxu

Mnoho radioamatérů, kteří rádi bastlí, hledají vhodný program pro kreslení stupnic v linuxu, jako je ve Windows program Meter. I v Linuxu je však možné velmi jednoduše a rychle stupnici nakeslit pomocí hotových maker ve známém kancelářském balíku OpenOffice-Draw. Konkrétně jde o makro DannysDrawPowerTools.
Uvedené makro si stáhněte zde. Archiv si rozbalte v libovolném adresáři. Najdete v něm několik souborů s popisy jednotlivých funkcí a pak samotný soubor makra: Danny's Draw PowerTools.sxd. Ten spustíte poklikáním, při čemž se soubor makra spustí v OpenOffice. Před tím ale musíte v openOffice povolit makra, která jsou implicitně zakázána.Po spuštění makra se objeví list s nabídkou funkcí tohoto makra. Mimo jiné zde nalezneme funkci "Dial, Gauges, Clocks", která umožňuje rychle a pohodlně vytvořit během pár vteřin pěknou stupnici na elektrická a fyzikální měřidla, hodiny, různé otáčkoměry a podobně. Po kliknutí na tlačítlo "Dial, Gauges, Clocks" se otevře tabulka s nastavením parametrů stupnice:  • Start angle- Nastavení počátku stupnice ve stupních od pozice 9. hodiny na hodinách. Pokud chceme jít s počátkem stupnice níže, musíme zadat zápornou hodnotu.
  • Clockwise angle fort dial- celkový úhel stupnice od počátku po konec.
  • Number of major dial division- na kolik hlavních úseků mý být stupnice rozdělena
  • Lenght of major tick marks- délka hlavních rysek v cm
  • Subdivide major divisions intro- na kolik subúseků mají být hlavní úseky rozděleny a kolik % délky hlavních rysek mají být dlouhé tyto dělící rysky
  • Subdivide the subdivisions into- na kolik jednotek mají být rozděleny subúseky a kolik % délky hlavních rysek mají být dlouhé tyto dělící rysky
  • Dalšími položkami Subdivide the subdivisions into lze dále dělit i tyto další podúseky v dalších třech úrovních.
  • Zatržítko Draw dial edge line vykreslí rysku na které leží rysky stupnice.
  • Radius of entire figure- poloměr stupnice
  • Tlačítko Create- spustí vykreslení stupnice v okně OpenOffice Draw.
Vzhledem k tomu, že stupnice se vykreslí v okně OO Draw, lze pak už libovolně měnit sílu a barvy čar, doplnit o obdélník budíky s barvou pozadí, popsat čísly a texty, atd. Všechny vlastnosti jak stupnic, tak i dalších nakreslených objektů a textů pak lze měnit kliknutíím pravým tlačítkem na objekt. Nakonec je vhodné zvolit Soubor-Export a exportovat do libovolného formátu- jpg, png, gif... a vytisknout.

Texty a úprava: František Javůrek ©