Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Kmitočtový plán VKV a UKV radioamatérských pásem

50 MHz - 6m
Kmitočet [MHz] Šíře pásma[Hz] Druh provozu Použití
50.000 - 50.100 500 Telegrafie 50.020-50.080 - majáky
50.0*90 - střed aktivity CW
50.100 - 50.500 2.700 Všechny úzkopásmové druhy provozu 50.110 - 50.130 - mezikontinentální spojení CW/SSB
(CW, SSB, MGM atd.) 50.110 - DX volací kmitočet (c)
50.150 - střed aktivity SSB
50.185 - střed aktivity crossband spojení
50.200 - střed aktivity MS
50.250 - střed aktivity PSK31
50.255 - JT44
50.260 - 50.280 - FSK441
50.270 - volací kmitočet FSK441
50.500 - 52.000 12.000 Všechny drzhy provozu 50.510 - SSTV (AFSK)
50.550 - pracovní kmitočet FAX
50.600 - RTTY (FSK)
50.620 - 50.750 digitální komunikace
51.210 - 51.390 vstupní kanály FM převaděčů, kanálová rozteč 20 kHz (e)
51.410 - 51.590 - FM
51.510 - volací kmitočet FM
51.810 - 51.990 - výstupní kanály FM převaděčů, kanálová rozteč 20 kHz (e)
a) Telegrafní provoz je povolen v celém pásmu; výhradně telegrafní provoz je povolen v úseku 50.000 - 50.100 MHz.
b) -
c) Mezikontinentální DX volací kmitočet 50.110 MHz nesmí být nikdy použit k volání, které je určeno pro stanice v evropské části Regionu 1.
d) Zařízení k provozu v kmitočtových kanálech; kanálová rozteč při provozu NBFM v tomto pásmu je 20/10 kHz.
144 - 146 MHz - 2m
Kmitočet [MHz] Šíře pásma[Hz] Druh provozu Použití
144.000 - 144.035 500 telegrafie (a) výhradně EME
144.035 - 144.135 500 telegrafie 144.050- volací FRQ CW
144.135 - 144.150 500 telegrafie, MGM 144.100 - CW výzva MS (random)
144.138 - střed aktivity PSK31
144.140 - 144.150 - CW aktivita FAI a EME
144.150 - 144.165 2.700 Telegrafie, SSB, MGM 144.150-144.160- SSB aktivita FAI a EME
144.165 - 144.360 2.700 telegrafie, SSB 144.195 - 144.205 - SSB výzva MS (random)
144.300 - volací kmitočet SSB
144.360 - 144.399 2.700 telegrafie, SSB, MGM 144.370- výzva FSK441
144.400 - 144.490 500 telegrafie, MGM majáky
144.500 - 144.794 20kHz všechny druhy provozu (f) 144.500 - volací kmitočet SSTV
144.525 - SSB ATV zpětný dotaz
144.600 - volací kmitočet RTTY
144.630 - 144.660 výstupy lineárních převaděčů
144.660 - 144.690 vstupy lineárních převaděčů
144.700 - volací kmitočet FAX
144.750 - ATV zpětný dotaz
144.794 - 144.990 12kHz MGM (h) 144.800 APRS
144.994 - 145.1935 12kHz FM Výhradně vstupy převaděčů (c)
145.200 12kH FM kosmická komunikace (p)
145.200 - 145.5935 12kHz FM 145.300- místní spojení RTTY
145.500- volací FRQ mobilních stanic
145.594 - 145.7935 12kHz FM výstupy převaděčů (c,d)
145.800 12kHz FM kosmická komunikace (p)
145.806 - 146.600 12kHz Všechny druhy provozu (e) výhradně družice
a) Telegrafní provoz je povolen v celém pásmu s výjimkou úseku vyhrazeného majákům; výhradně telegrafní provoz je povolen v úseku 144.000 - 144.135 MHz.
b) Kmitočty majáků s výkonem ERP větším než 50 W jsou v Regionu 1 IARU koordinovány koordinátorem majáků Regionu 1 IARU, kmitočty majáků s výkonem ERP 10 W a více mají být s tímto koordinátorem projednány.
c) NBFM
d) Kmitočty existujících simplexních spojů na kmitočtech výstupních kanálů převaděčů mohou být zachovány.
e) S ohledem na význam amatérské družicové služby při propagaci radioamatérství na veřejnosti bylo na konferenci Regionu 1 IARU v Miskolc-Tapolca (1978) rozhodnuto, a na konferenci v Brightonu (1981) znovu potvrzeno, že AMSAT může využívat kmitočtový úsek 145.800 - 146.000 MHz pro provoz amatérských družic; viz též poznámka p).
f) S výjimkou lineárních převaděčů nemají být v úseku, kde jsou povoleny všechny druhy provozu, provozovány bezobslužné stanice (Tel Aviv 1996, San Marino 2002).
g) V pásmu 145 MHz nelze zřizovat žádné sítě packet radia (dle revise v Lillehammeru 1999). Uznává se, že na omezenou dobu může zavedení packet radia v některých částech 1.Regionu vyžadovat uživatelské kmitočty v pásmu 144 - 146 MHz. Poznámka: Takovými částmi se rozumí části s malým počtem radioamatérů a/nebo na okraji Regionu, kde lze výjimky tolerovat, jestliže neruší řádné využití pásma ve zbývající části Regionu, kde jsou větší nároky na dostupné kmitočtové spektrum. V této zbývající části Regionu nelze druhý odstavec poznámky použít k ospravedlnění opomíjení první části po delší dobu.
h) Stanice sítí jsou provozovány pouze v kmitočtovém úseku, který je v pásmu 145 MHz přidělen digitální komunikaci, a mají být povoleny pouze na omezenou dobu; tyto stanice sítě mají uživatelské vstupy také na jiných VHF/UHF a mikrovlnných pásmech, a v pásmu 145 MHz nepřenášejí informace k jiným stanicím sítě (nódům); s ohledem na časové omezení povolení k provozu těchto stanic se jejich nová výstavba nedoporučuje (De Haan, 1993); bezobslužné stanice packet radia jsou přípustné pouze v kmitočtovém úseku 144.800 - 144.990 MHz, a jejich signály vyzařované vně tohoto úseku nesmí přesáhnout - 60 dB pod úrovní nosné (měřeno při šíři pásma 12 kHz); všechny ostatní uživatelské vstupy bezobslužných zařízení packet radia a digitálních musí ukončit činnost do 31.12.1997 (Tel Aviv 1996).
m)
n) Je nutno veřejně upozornit na využití úseku v okolí kmitočtu 144.600 MHz stanicemi RTTY, aby se tyto kmitočty udržely volné pro RTTY stanice a předešlo se rušení od RTTY stanic.
o)
p) Pro hlasovou komunikaci provozem NBFM se zvláštními stanicemi, jako jsou pilotované kosmické lodě, se pro simplexní provoz doporučuje kmitočet 145.200 MHz a pro duplexní provoz kmitočtový pár 145.200/145.800 MHz (Vienna 1995, Tel Aviv 1996).
430 - 440 MHz - 70cm
Kmitočet [MHz] - - - Druh provozu Použití
430.000 - 431.981   národní příděl kmitočtů (d) 430.025 - 430.375 - kmitočty výstupních kanálů NBFM převaděčů (F/PA/ON), kanálová rozteč 12,5 kHz, odskok 1.6 MHz (f)
430.400 - 430.575 - linkové kanály digitální komunikace (g) (j)
430.600 - 430.925 - převaděčové kanály digitální komunikace (g) (j) (l)
430.925 - 431.025 - kanály komunikace multi-mode (j) (k) (l)
431.050 - 431.825 - kmitočty vstupních kanálů převaděčů (HB/DL/OE), kanálová rozteč 25 kHz, odskok 7.6 MHz (f)
431.625 - 431.975 - kmitočty vstupních kanálů převaděčů (F/PA/ON), kanálová rozteč 12.5 kHz, odskok 1.6 MHz
432.000 - 432.100   telegrafie (a) 432.000 - 432.025 - EME
432.050 - střed aktivity CW
432.088 - střed aktivity PSK31
432.100 - 432.399   SSB, telegrafie 432.200 - střed aktivity SSB
432.350 - střed aktivity zpětného dotazu při mikrovlnných spojeních
432.370 - výzva FSK441 (random)
432.400 - 432.490   majáky (b)  
432.500 - 432.994   všechny druhy provozu 432.500 - úzkopásmová SSTV
432.500 - 432.600 - vstupy lineárních převaděčů (e)
432.600 - RTTY (FSK/PSK)
432.700 - FAX (FSK)
432.600 - 432.800 - výstupy lineárních převaděčů (e)
432.994 - 433.381   FM vstupy převaděčů standardu Regionu 1, kanálová rozteč 25 kHz, odskok 1.6 MHz (kmitočty kanálů 433.000 - 433.375 MHz) ve Velké Británii výstupy převaděčů
433.394 - 433.581   NBFM 433.400 - SSTV (FM/AFSK)
433.500 - NBFM volání mobilních stanic
simplexní kanály NBFM, kanálový odstup 25 kHz, (kmitočty kanálů 433.400 - 433.575 MHz)
433.600 - 434.000   všechny druhy provozu 433.600 - RTTY (AFSK/FM) 433.625 - 433.775 - kanály digitální komunikace (g) (h) (i)
433.700 - kanál FAX (FM/AFSK)
434,000 - střed aktivity pokusné digitální komunikace dle poznámky (m)
434.000 - 434.594   všechny druhy provozu + ATV 434.450 - 434.575- výjimečně kanály digi komunikace !
434.594 - 434.981   FM a ATV (c) výstupy převaděčů standardu Regionu 1, kanálová rozteč 25 kHz, odskok 1.6 MHz (kmitočty kanálů 434.600 - 434.975MHz) ve Velké Británii vstupy převaděčů
435.000 - 438.000   družicový provoz a ATV (c) &nbps;
438.000 - 440.000   národní příděl FRQ (d) a ATV (c) 438.025 - 438.175 - kmitočty kanálů digitální komunikace (g)
438.200 - 438.525 - kanály převaděčů digitální komunikace (g) (j) (l)
438.550 - 438.625 - provoz multi-mode (j) (k) (l)
438.650 - 439.425 - výstupní kanály převaděčů (HB/DL/OE), kanálová rozteč 25 kHz, odskok 7.6 MHz, (f)
439.800 - 439.975 - linkové kanály digitální komunikace (g) (j)
439,9875 - střed POCSAG
a) Telegrafní provoz je povolen v celé DX části pásma, která je určena úzkopásmovému provozu; telegrafní provoz jako výhradní je povolen v kmitočtovém úseku 432.000 - 432.150 MHz (po 1.1.2004 do 432.100 MHz); v tomto úseku lze užívat též provoz PSK31.
b) Kmitočty majáků s výkonem ERP větším než 50 W jsou v Regionu 1 IARU koordinovány koordinátorem majáků Regionu 1 IARU.
c) Provozovatelům ATV se doporučuje všude, kde je to možné, používat mikrovlnná pásma, v provozu v pásmu 430 MHz však mohou pokračovat, připouští-li to předpisy jejich státu; v případě rušení mezi stanicemi ATV a stanicemi amatérské družicové služby mají stanice družicové služby předost.
Vysílání ATV v pásmu 435 MHz probíhá v kmitočtovém úseku 434.000 - 440.000 MHz; nosná signálu s obrazovou informací je pod 434.500 Mhz nebo nad 438.500 MHz; národní organisace IARU mohou s ohledem na zájmy jiných uživatelů dát svým členům doporučení k použití konkrétních kmitočtů.
d) Pojem "subregionální a národní kmitočtový příděl" má tento význam: "V případě pásem a kmitočtových úseků, které nejsou amatérské službě přiděleny ve všech zemích Regionu I. IARU, se kmitočtové příděly koordinují v rámci subregionu mezi zeměmi, v nichž tato pásma a kmitočtové úseky amatérské službě přiděleny jsou. Pojem "národní kmitočtový příděl" se vztahuje na pásma a kmitočtové úseky, které jsou přiděleny jen v jediné zemi (např. pásmo 70 MHz), nebo v několika málo navzájem vzdálených zemích" (Torremolinos 1990).
e)Konference IARU Reg.1 v Torremolinos (1990) rozšířila kmitočtový úsek pro provoz výstupů lineárních převaděčů na 432.700 - 432.800 MHz za předpokladu, že při zřizování převaděčů v tomto kmitočtovém úseku bude respektováno existující využití kmitočtu 432.600 MHz pro RTTY (ASK/PSK) a kmitočtu 432.700 MHz pro FAX.
f) Systém převaděčů se širokým kmitočtovým odskokem, jaký je provozován v HB/DL/OE již dlouhou dobu, je s ohledem na lepší využití celého pásma užitečný, a IARU Reg.1 ho podporuje. To se vztahuje také na francouzský systém převaděčů, který je užíván i v ON a PA, a který IARU Reg.1 podporuje jako užitečný způsob zprovoznění dosud nevyužité části pásma.
g) Ve sloupci "Použití" pro pásmo 435 MHz jsou pro digitální komunikaci určeny tyto kmitočtové úseky:
430.544 - 430.931 MHz - rozšíření úseku pro vstupy převaděčů se systémem odskoku 7,6 MHz pro digitální komunikaci,
437.194 - 438.531 MHz - pro výstupy téhož systému,
433.619 - 433.781 MHz,
438.019 - 438,181 MHz,
430.394 - 430.581 MHz - pro linkové spoje digitální komunikace,
439.794 - 439.981 MHz - pro linkové spoje digitální komunikace.
Na subregionální nebo národní úrovni lze přijmout změny těchto přídělů, vyžaduje-li to ohled na kmitočtový příděl amatérské službě státní administrativou některých zemí, ohled na zájmy jiných uživatelů, na možné rušení, např. systémem ISM, na změnu potřebnou pro zvláštní digitální provozy nebo systémy.
h)Metody modulace vyžadující kanálovou rozteč, která přesahuje 25 kHz, se nepoužívají v zemích, kde je kmitočtový úsek 433.619 - 433.781 MHz jediným úsekem použitelným pro digitální komunikaci. Jestliže se v sousedících zemích zvažuje rozdílné nebo nekompatibilní využití tohoto kmitočtového úseku, je mezi dotčenými zeměmi nutná koordinace k vyloučení vzájemného závažného rušení.
i) V zemích, kde je kmitočtový úsek 433.619 - 433.781 MHz jediným úsekem použitelným pro digitální komunikaci, je dočasně možné:
k digitální komunikaci používat kanály o středových kmitočtech 432.700, 432.725, 432.750, 432.775, 434.450, 434.475, 434.500, 434.525, 434.550 a 434.575,
provoz v těchto kanálech nesmí rušit provoz lineárních převaděčů,
nesmí být použity způsoby modulace vyžadující kanálovou rozteč přesahující 25 kHz.
j) O kmitočtových úsecích pro převaděče a linkové spoje, které jsou uvedeny v poznámce g), bylo na konferenci IARU Reg.1 v Torremolinos (1990) přijato následující doporučení: Má-li být zřízen převaděč nebo stanice linkového spoje ve vzdálenosti do 150 km od státní hranice, koordinuje národní sdružení IARU kmitočet a technické vlastnosti zařízení s národními sdruženími IARU sousedících zemí. Přitom je třeba uplatnit zejména vzájemně vyhovující užití směrových antén a nejmenšího možného výkonu. Takový postup dohody se samozřejmě uplatní i při pokusech s linkovými spoji v kanálech multi-mode provozu v kmitočtovém úseku 438.544 - 438.631 MHz.
k) Pro pokusy s novými druhy provozu jsou určeny označené kanály multi-mode provozu.
l) Ve Velké Británii je povolen provoz telefonních převaděčů o malém výkonu v kmitočtovém úseku 438.419 - 438.581 MHz. V případě potřeby budou kmitočty koordinovány se sousedními zeměmi.

m) Pokusy se širokopásmovými druhy digitální modulace v pásmu 435 MHz se mohou provádět v zemích, které mají kmitočtový příděl v pásmu plných 10 MHz. Tyto pokusy lze provádět v kmitočtovém úseku pro všechny druhy provozu v okolí kmitočtu 434 MHz při použití horizontální polarizace a nejmenšího možného výkonu.


Texty a úprava: František Javůrek ©