Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Antény Windom FD4 a FD8 na KV

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)
Antény Windom předpokládám nemusím nijak zvlášť představovat. Jedná se o drátový dipol, který však není napájen uprostřed, jak bývá u dipolů zvykem, ale v jedné třetině, tedy v místě, kde je impedance pro všechny použité frekvence téměř stejná, a to 300 ohmů. Běžný dipol napájený uprostřed má impedanci na svorkách 75 ohmů, a je svojí délkou naladěn na jen jednu frekvenci. Anténu Windom však díky tomuto posunutí napájení do jedné řetiny je možné bez anténního tuneru provozovat na několika frekvencích, a to na takových, u nichž napěťový a proudový průběh v místě napájení odpovídá této impedanci. Jde o frekvence 3.5, 7, 14, a 28 MHz. Tato anténa je známa pod označením FD-4. Jelikož má ale na svorkách impedanci 300 ohmů, je nutné použít balun, a to 6:1. Pozor na návody v některých starých knihách, jako například "Antény Prakticky", která sice byla vydána znovu nedávno, ale nikdo se již neobtěžoval přizpůsobit texty a návody současným technickým podmínkám. V těchto knihách je pro antény Windom doporučován balun 4:1, ale to pro přizpůsobení výstupům PA s impedancí 75 ohmů, které bývaly obvyklé v dřívějších dobách. Dnes mají TRX s tranzistorovými "konci" impedanci 50 ohmů, a tudíž použijeme balun 6:1. Na zářič je použito izolované Cu lanko průřez 2.5mm2. Pokud jsou dodrženy rozměry, nebývá problém s SWR na uvedených frekvencích a není nutné pužívat ATU. Anténu vidíte na prvním obrázku.Na druhém obrázku je tatáž anténa, ale rozšířena o frekvenci 21 MHz přidáním dalšího zářiče, který je veden šikmo dolů, jako invertované "V". Tato anténa je také nazývána "motýl".Na třetím obrázku je další verze Windomky, tentokrát rozšířená od OK1AYQ na celé KV amatérské pásmo.

Texty a úprava: František Javůrek ©