Menu :
----------------------
Úvod
Začínáme
Výběr střely
Nabíjení střel
Čištění hlavně
Odlévání střel
DIY doplňky
Zajímavosti
----------------------
Ostatní zbraně
bez ZP od 18-ti

----------------------
Články o zbraních obecně
----------------------
E-mail
----------------------
radio-foto.eu
1280x1024,
IE, Mozilla

Jaderné zbraně a reaktory, vs. jodové tablety

Autor : Franta OK2FJ   (Highlander Brno)Protože mnozí mí přátelé ví, že fyzika a potažmo radioaktivita mne velmi zajímá, a zabývám se měřením radioaktivního pozadí, ale i měřením radioaktivity různých materiálů a minerálů v přírodě, často mě vzhledem k současnému strachu vyvolanému válkou na Ukrajině bombardují dotazy, kde sehnat momentálně nedostatkové jodové tablety. Spousta lidí se totiž MYLNĚ domnívá, že jodové tablety chrání před radioaktivitou. TO JE OVŠEM OBROVSKÝ OMYL!!! Takže se pokusím v tomto článku vše uvést na pravou míru. Nejdřív si ale musíme vysvětlit dvě zásadní informace.Informace první- štítná žláza


Náš organizmus má ve spodní části krku jeden velmi důležitý orgán, který řídí metabolizmus, a tím orgánem je štítná žláza. Ta potřebuje ke své činnosti jód. Ten získává jak z potravy, tak i ze vzduchu, který dýcháme. Tento jód si ukládá a posléze ho využívá ke své činnosti. Tento jód musí být čistý, protože pokud by byl například radioaktivní, došlo by k poškození štítné žlázy, nebo dokopnce k jejímu zničení, což je konečná.... Takže musíme zabezpečit, aby v případě jakýhkoliv problémů nedošlo k ukládání radioaktivního jódu, který by mohl štítnou žlázu poškodit. Kde se ale takový radioaktivní jód vezme?


Informace druhá- jaderné reaktory


Bylo by velmi složité zde vysvětlovat jak funguje jaderný reaktor, ale pro nás je důležitá informace, že štěpením radioaktivníhoi materiálu (v reaktoru typicky 235U) vznikají další radioaktivní látky, mimo jiné izotopy jódu (131I a 133I). Tento jód se po explozi reaktoru rozptýlí do ovzdučí, a my ho vdechujeme, díky čemuž si tento silně radioaktivní jód ukládá naše štítná žláza. Tento jód vziká především v reaktoru při řízení reakci. V jaderné bombě při řetězové reakci se sice taky vyskytuje, ale v minimálním pro nás nedůležitém množství.


Souhrn


Tak a teď si to vše shrneme. Při výbuchu jaderného reaktoru se do ovzduší dostane velké množství extrémně radioaktivního jódu. Jak už jsme si řekli, štítná žláza si ukládá jód jak z potravy, tak ten dýchaný. Takže si začne ukládat silně radioaktivní jód, který štítnou žlázu buď poškodí, nebo úplně zlikviduje. Tomu lze zabránit tím, že štítnou žlázu zahltíme neškodným jódem z tablet, protože když se zahltí čistým jódem, už si neukládá ten radioaktivní. A v tom tkví celé kouzlo jodových tablet. Takže důležitým faktem je, že jodové tablety NECHRÁNÍ PŘED RADIOAKTIVITOU, ale chrání naši štítnou žlázu před radioaktivním jódem, pocházejícím z vybuchlého jaderného reaktoru. A i v takovém případě je nutné se držet doporučení, která by dle zákona vyhlašovala vláda na základě doporučení SURO (Státní ústav radiační ochrany) ve sdělovacích prostředcích, protože i pouhé užívání jodových tablet preventivně nám může jen uškodit!!!!!

Současná poptávka po jodových tabletách je vyvolaná strachem z války na Ukrajině a následným strachem z případného nasazení jaderných zbraní. Jenže jak už jsem psal, v takovém případě jsou nám tablety k ničemu, protože jaderné zbraně žádný jód neobsahují. Tudíž v případě jaderného výbuchu jakékoliv nukleární zbraně neexistuje sebemenší důvod k užívání jódu. Tím si můžeme v takovém případě jen ublížit.


A jak by to bylo v reálu?


Jednoduše. Platilo by jednostaré pořekadlo: "Přeživší budou závidět mrtvým". Strašně mě baví, když čtu o tom, jak nejbohatší američané budují podzemní kryty z bávalých raketových sil pro ty vyvolené (překlad do češtiny: Bohaté), kde by přečkali......co vlastně???? V případě globální jaderné války by na povrchu nebylo tisíce let co jíst, co pít, co dýchat.... A jak dlouho vystačí zásoby v krytu? Jak dlouho budou fungovat případné technologie na zajištění potravy a vody po spotřebování zásob? Jak dlouho bude trvat, než dojde na "ponorkovou nemoc"? Jak dlouho bude trvat, než se v těch krytech "sežerou" navzájem? Všechno by to bylo jen prodlužováním utrpení.

Texty a úprava: František Javůrek ©