Menu :
----------------------
Úvod
Začínáme
Výběr střely
Nabíjení střel
Čištění hlavně
Odlévání střel
DIY doplňky
Zajímavosti
----------------------
Ostatní zbraně
bez ZP od 18-ti

----------------------
Články o zbraních obecně
----------------------
E-mail
----------------------
radio-foto.eu
1280x1024,
IE, Mozilla

Střely do předovek

Autor : Franta "Sagitarius"Jak mnozí tuší, střely se vyrábí z olova. Ovšem ne ze stejného olova, jako projektily do moderních zbraní, které jsou legované dalšími kovy pro zvětšení tvrdosti. Hlavně předovek jsou ale vyrobeny z jiného materiálu, ale co je ještě výraznější- u moderní zbraqně střelu do drážek natlačí obrovským tlakem zažehnutý prach v náboji, kdežto u předovky střelu musíme do drážek natlačit ručně. To vyžaduje střely měkké, tedy z čistého olova. Na trhu jsou spousty střel pro předovky, ovšem ne všechny jsou skutečně vhodné do předovek. Na mnohých stránkách najdeme jak sférické střely [kule], tak ogivální střely pod názvy "závaží", "střely do praku" a podobně, i když dle uvedení přesných ráží jde o střely do předovek. Tyto názvy jsou používány proto, že mnozí výrobci nemají licenci na výrobu střeliva, a proto tak zavádějící názvy. Ovšem i u těchto střel nejsou všechny vhodné, protože jsou odlité z olova s příměsemi a jsou tvrdší. Do střely odlité z měkkého olova lze udělat vryp nehtem. Pokud jsou tvrdší, raději je nepoužívat. Nejlepší je koupit přímo střely do předovek od výrobců předovek. A nakonec- vůbec nejlepší možností je střely si odlévat doma. Vše od malé tavící pícky až po licí kleště lze za rozumný peníz koupit.

Jak už jsem uvedl, střely jsou buď sférické, což jsou obyčejné kule, nebo ogivální- válec se špičkou a drážkami, do kterých se nanáší mazivo na střely. V tomto tvaru však krom obyčejných ogiválů máme ještě zvláštní střely kompresní a expanzní. Jako příklad kompresní střely jsou střely "real", které jsou v zadní části užší, a lépe tak navedou při nabíjení střelu do hlavně. Až teprve drážky blíže ke špičce se pořádně zaříznou do drážek vývrtu. Dále střely "maxiball", které mají širší a hlubší mazací drážky. Kompresní proto, že při zážehu prachu, v okamžiku, kdy tlak uvádí střelu do pohybu, tento tlak způsobí stlačení zadní části střely [kompresi], díky čemuž se stlačí a rozšíří a důkladně zařízne do drážek hlavně, při čemž stlačení střely ještě způsobí vytlačování maziva z mazacích drážek a výrazně lepší efekt mazání. Expanzními střelami jsou střely "Minie", které mají v zadní části dutinu, jako například diabolky. Tyto střely se vybírají tak, aby byly v hlavni volnější. Expanzní proto, že při výstřelu díky tlaku v hlavni a dutině v zadní části střely se tato roztáhne [expandujue] a zařízne do drážek v hlavni [utěsní]. Aby takto fungovaly, je potřebná větší navážka prachu, než na ostatní typy střel.


Střela Real

Střela Minie

Střela Minie

Střela Maxi Ball


Výběr střely podle hlavně

Jak vidno, druhů střel je mnoho, ale volnost výběru střely zase až takovou nemáme. Při výběru musíme brát v úvahu mechanické, kinetické a balistické vlastnosti střely. Koule poletí díky svému tvaru vždy tam, kam ji zbraň vystřelí. U ogiváních střel je ale problém v tom, že střela je v první polovině díky zůžení do špičky lehčí [těžiště má za polovinou], a tudíž by měla za letu snahu se převracet a tím vychylovat z dráhy letu. Tomu musíme zabránit dostatečně rychlou rotací střely, která vyvolá gyroskopický efekt a střele nedovolí se za letu převracet. Jenže předovky se dělají s různě rychlými vývrty. U pušek je to zpravidla od 1-20" po 1-66". Toto vyjádření znamená, na jaké vzdálenosti udělá střela jednu otočku kolem své osy. 1-20" znamená, že střela se otočí jednou dokola na délce pohybu 20"- tedy rotuje velmi rychle. Naopak vývrt 1-66" udělá střela jednu otáčku na 66", tedy má třetinovou rotaci.

Ogivální střely, jak obyčejné, tak maxiball, i real tedy musíme střílet z hlavní s rychlým vývrtem- doporučená stoupání vývrtu jsou u pušek od 1-20" do 1-48". Pomalejší vývrty už nevytvoří dostatečnou rotaci pro udržení střely v přímém letu- střela se za letu převrací a tím vychyluje z dráhy. Naopak pro sférické střely jsou vhodné hlavně s pomalejšími vývrty, zpravidla od 1-48" po 1-66", případně hladké hlavně. Pokud bychom kuli nabili do rychlého vývrtu, díky tomu, že kulová střela je v hlavni zaříznutá do drážek jen na velmi malé ploše, došlo by díky rychlosti ke stržení tohoto zaříznutí do drážek [po obvodu by jí drážky otrhaly], a kule by už neměla kulový tvar a letěla by také nepravidelně. Pouze vývrt 1-48" je obecně brán jako univerzální, do kterého je možné nabíjet jak sférické, tak ogivální střely. Jak si mnozí všimli, v tomto výběru jsem vynechal minie. Přestože jde o střely ogivální, je možné je použít jak v rychlých vývrtech, tak i v pomalejších, protože díky dutině v zadní části mají těžiště posunuté oproti ostatním ogiválům více dopřadu, a nevyžadují tudíž tak rychlou rotaci, jako plné ogivály, ovšem jhak už jsem uvedl výše- za cenu potřeby větší dávky prachu. Jaké stoupání vývrtu má vaše hlaveň najdete vyražené přímo na hlavni. Pokud ne, lze to zjistit zasunutím těsného vytěráku do hlavně, na tyči vytěráku si uděláte rysku, a vytěrák pomnalu vytahujete. Jakmile se tyč otočí jednou dokola, změříte délku vysunutí tyče v mm a přepočtete na palce [1" = 25.4mm]

U pistolí je to samozřejmě stejné, jen výrobci ve většině používají díky krátké hlavni rychlejší soupání vývrtu, často 1-16". Samozřejmě u pistolí je nutné brát v úvahu i fakt, že se používají nižší navážky prachu, protože při stejné navážce jako u pušky by střela z hlavně vyletěla dřív, než by všechen prach stihnul shořet, a ten by hořel ještě po výmetu a tedy bez účinku. Z toho důvodu jsou u pistolí menší rychlosti střel, a nehrozí tak akutně jako u pušek stržení kule v hlavni, tedy je možné u konkrétní pistole vyzkoušet i u rychlého vývrtu použít kuli. Samozřejmě je v takovém případě vhodné nepřehánět prachovou navážku, a flast a kuli vybrat tak, aby byla v hlavni opravdu těsně.

Poznámka:

Často slýchávám od majitelů pistolí dotazy, jakou maximální navážku prachu může použít, aby zvýšili nevelký výkon pistolí. Věřte, že je to zbytečné, a více než 2g/30gr prachu nemá smysl ládovat. Výkon to nezvýší, protože hlavně pistolí jsou krátké a rychlost hoření černého prachu taková, že při navyšování navážky už prach nestihne shořet v hlavni, ale hoří ještě po výmetu střely už mimo hlaveň. Takže krom zvětšení ohnivých efektů při výstřelu nic pozitivního zvyšování navážky nepřinese.

Dále je třeba vybírat střely podle ráže a způsobu nabíjení. Sférické střely- kule se nabíjí do flastru- vysvětlím později. Proto je třeba vybírat střely o něco menší ráže, než je hlaveň. Například pro hlavně ráže .45 je třeba použít kuli menší, například .440, .445, aby zbylo v hlavni místo pro flastr, který střelu obaluje. Ogivály nabíjíme do hlavně "natvrdo", tedy bez flastru, a proto musí být v hlavni těsné. Kupované ogivály střely už mají zpravidla podle ráže zbraně správný rozměr, u koulí si musíme vybrat ráži podle tloušťky flastru.

Výpočet vhodnosti vývrtu hlavně pro ogivální střely

To, co jsem doposud uvedl o rychlosti vývrtu vůči ogiválním střelám je pouze orientační, ale zpravidla postačí. Pokud si chcete vypočítat, jaká délka vývrtu [na jednu otočku střely] je potřebná podle konkrétní ogivální střely, je to možné podle vzorce:
Délka vývrtu = [D2xK]/L
Délka vývrtu- délka vývrtu v mm na jednu otočku střely- pro délku v palcích je třeba výsledek vydělit 25.4
D- průměr střely v mm
K- opravná konstanta- pro střely do prům. 7mm- K=200, pro střely nad 7mm- K=160
L- Délka střely v mm

Výsledkem je maximální délka vývrtu na jednu otočku pro danou třelu. Příkladně máme střelu průměru 11.5mm, délky 25mm, vypočteme [11.52x160]:25=846.4mm, což je 33.3". Správně by tedy měla být délka vývrtu 1:33" a kratší [rychlejší].

Tento výpočet uvádím spíše jako zajímavost. U běžné střelby z předovek opravdu není nutné zacházet tak daleko, postačí, když se budete držet předchozích doporučení pro sférické, či ogivální střely.
Vše, co jsem doposud napsal, platí jako obecná doporučení. V reálu je ale potřeba vše vyzkoušet na konkrétní zbrani, protože ve skutečnosti hraje roli podstatně více okolností, a sřely, které "chutnají" jedné zbrani, nemusí chutnat jiné zbrani i se stejným stoupáním. Dalšími těmi okolnostmi jsou mimo jiné hloubka drážek v hlavni, délka hlavně, počet drážek vůči hloubce, atp. Dokonce se nemusí stejně chovat dvě stejné zbraně od jednoho výrobce. Je třeba si uvědomit, že jsou to jen střelby schopné repliky [zlé jazyky říkají hračky], a normy zde nehrají tak velkou roli jako u drahých moderních zbraní na plášťové střely. U "šmoudíků" bude nutné laborovat vždy po jakékoliv změně- po změně střely, po změně flastru, po změně maziva, atd. Stejně tak po každé změně je nutné znovu laborovat s optimální navážkou prachu.

Texty a úprava: František Javůrek ©