Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Výpočet vyzářeného výkonu

Zde nabízím možnost výpočtu vyzářeného výkonu podle zisku antény. Jak počítat s decibely manuálně si můžete přečíst v článku Počty s decibely.Jelikož se jedná o výpočet zisku, uvádějte zisk v dBd (pokud je u antény udáván výrobcem zisk v dBi, musíte od udávané hodnoty odečíst 2,14. Pokud je zisk antény záporný, před číslem uveďte znaménko mínus!  Výkon do antény (výkon PA) :       [W]
  Zisk antény (zaokrouhli na celá čísla) :       [dBd]

   
  Výkon, kterým obšťastňuješ kolegy je :  
    [W]
Tento skript vznikl ve spolupráci s Pájou Klatovy OK1PJV, kterému tímto děkuji.


Texty a úprava: František Javůrek ©