Amateur radio station Czech Republic - my name: František Javůrek, QTH: Brno, LOC: JN89HE, ASL: 205m
Home FRQ :

439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
Scheme :

1024x768,
IE, Mozilla
Výroba QSL :

OK1DRQ
Elliprint

Výpočet útlumu napaječe

Zde nabízím možnost výpočtu výkonu přeneseného napájecím kabelem podle jeho udávaného útlumu. V datasheetech je útlum udáván v dB/100m, proto jej nejdříve musíte přepočítat podle délky vašeho kabelu. Jak počítat s decibely manuálně si můžete přečíst v článku Počty s decibely.Při zadávání útlumu kabelu do tabulky neuvádějte záporné znaménko. Používejte hodnoty zaokrouhlené na celá čísla.  Výkon do kabelu (výkon PA) :           [W]
  Útlum kabelu (zaokrouhli na celá čísla) :     -    [dB]

   
  Výkon, který kabel přenese do antény je :  
    [W]
Tento skript vznikl ve spolupráci s Pájou Klatovy OK1PJV, kterému tímto děkuji.


Útlumy běžně používaných 50Ω kabelů v dB/100m (zaokrouhlené)
Kabel KV 6m 2m 70cm
RG-174 10 16 38 66
RG-58 5 9 18 33
RG-213 2 5 8 16
RG-214 2 5 8 16
H-155 Belden 3 6 11 20
H-1000 Belden 1 3 4 7
RF-195 2 3 4 7
RF-240 1 2 3 5
RF-400 1 1 2 3


Texty a úprava: František Javůrek ©